ԱՐԹԻՆԵԱՆ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ

Ծնած՝ Գահիրէ, Եգիպտոս, 1940ին։ Մոնթրէալաբնակ՝ 1966-էն ի վեր։ Ճարտարապետ (Պսակաւոր – B. Arch. Գահիրէի համալսարանէն, 1964, Մագիստրոս – M.Arch. Մոնթրէալի ՄգԿիլ համալսարանէն, 1969)։ Մասնագէտ՝ մասնագրերու խմբագիր (specification writer)։ Մասնագիտական յօդուածներ՝ գանատական անգլերէն ու ֆրանսերէն թերթերու եւ պարբերաթերթերու մէջ։ Մաս կազմած է Քեպէգի Մշակոյթի նախարարութեան Մշակութային իրերու (յուշարձաններու պահպանութեան) յանձնաժողովին։ Գրող, հրապարակագիր (1955-էն սկսեալ՝ «Յուսաբեր», ՀՅԴ «Նոր Սերունդ»ի «Հայաստան», «Հայրենիք», «Հորիզոն», «Դրօշակ» եւ այլն)։ «Հորիզոն»-ի հիմնադիրներէն, խմբագիր շաբաթաթերթին (1981-1991) եւ անոր ամսական գրական յաւելուածին (1984-2009)։ Պատասխանատուն «La Cause arménienne / The Armenian Cause» տեղեկատուի խմբագրական յանձնախումբին (1984-1992): Մասնակից Մոնթրէալի Սուրբ Յակոբ ազգային երկրորդական վարժարանի ստեղծման։ Հեղինակ «Ոստայն» 14 հատորներու շարքին (1988-2020, վերջին տասը՝ միայն առցանց), խմբագիրը՝ Հայաստանի պատմական ատլաս /Historical Atlas of Armenia-ի (1987), եւ խմբագրի երկու օգնականներէն մէկն ու գեղարուեստական խմբագիրը «ՀՅԴ Յուշամատեան»  ալպոմատլասին (Ա.հատ. 1992 եւ Բ.հատ. 2001)։ Անդամ՝ Հ. Յ. Դաշնակցութեան։ Անդամ`Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան Կեդրոնական վարչութեան (1998-2006)։ Արժանացած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանին եւ «Համազգային»ի շքանշանին։ Ամուսնացած՝ Նազան Գուլաքեանին հետ. երկու դուստր՝ Լորի եւ Արազ:

Կարդալ հեղինակին այլ գրութիւնները

Չորս տասնամեակէ ի վեր մեծանուն գրողին՝ Գուրգէն Մահարիի զաւակը՝ գրականագէտ Գրիգոր Աճէմեան նուիրուած է հօրը աւանդը բոլորիս ժառանգութիւնը դարձնելու մեծ գործին։ Ան սիրով ընդառաջեց հարցազրոյցի մեր հրաւէրին, հարցազրոյց, որ կը միտի ոչ միայն Մահարիի դէմքը ա՛լ աւելի պայծառացնելու, այլեւ մանաւանդ ծանօթացնելու արդէն մեծավաստակ

Կարդալ աւելին

Գրութիւններու արխիւ

ՀԵՂԻՆԱԿԽՈՐԱԳԻՐՏԱՐԵԹԻՒՏԱՐԻԹԻՒԷՋ
ՎԱՀՐԱՄԵԱՆ ԱՐՄԷՆԱՐՄԷՆ ՎԱՀՐԱՄԵԱՆԿԱ.2022479.
ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ ԱՐԾՈՒԻՋՈՆ ԱՓԴԱՅՔԸ ԵՒ ՀԱՅԵՐԸԿԱ.2022471-78.
ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ ՍԵՒԱՆԱՄԲԱՍԱՏՆԱԳԻՐ՝ ԳՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՓՈՐՁԻ ՄԸ ԱՌԹԻՒ. ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ-ԳԵՂԱՄ ՍԵՒԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ (Շար. 2 եւ վերջ)ԿԱ.2022449-70.
ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ ՎԱՐԴԱՆԳՐԻԳՈՐ ԶՕՀՐԱՊԻ ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԻ ՄԸ ՀԵՏՔԵՐՈՎԿԱ.2022440-48.
ԵԿԱՒԵԱՆ ՏԻԳՐԱՆՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԻ ՀԵՏԿԱ.2022433-39.
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՏԱՏԻԿԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸԿԱ.2022425-32.
ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆ ՆՈՐԱԱՆՀՐԱԺԵՇՏՆ ԵՄ ԵՍԿԱ.2022423-25.
ԱԿՆԵՐԵԱՆ ԱՆՈՅՇԿԱՊՈՅՏ ԳԻՇԵՐԿԱ.2022415-22.
ԵՐԱՄԵԱՆ ՄԱՐՈՒՇՍԵՒ ԽՈՌՈՉՆԵՐԿԱ.202249-14.
ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ ԽԱՉԻԿՉՈՒԹԵԱՆ ՓԱՍՏԸ
ՈՉԻՆՉԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ
ՈՉԻՆՉԱԳՐԵԼ
ՈՉԻՆՉԸԼԼԱԼ
ԿԱ.202242-9.
ԳՈՅՈՒՆԵԱՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ԳԱՌՆԻԿԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԻՆՔՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՍՓԻՒՌՔ ԵՒ ԻՆՔՆԱՑՈՒՄ ՀԱՏՈՐԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
ԿԱ.20223113-124.
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԱՄԲԱՍՏԱՆԱԳԻՐ՝ ԳՐԱԿԱՆ ՄԱՀԱՓՈՐՁԻ ՄԸ ԱՌԹԻՒ. ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ—ԳԵՂԱՄ ՍԵՒԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ.ԿԱ.20223106-112.
ԷՄՄԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻՑԿԱ.2022387-105.
ԴԱՒԻԹ ՄՈՍԻՆԵԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ–ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸԿԱ.2022378-86.
ՔԻԼԷՃԵԱՆ ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆՇՂԱՐՇԷՆ ԱՆԴԻՆԿԱ.2022363-77.
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆMNEMOSYNE (Friedrich Hölderlin)
ՀԷՕԼՏԷՐԼԻՆԻ «ՄՆԵՄՈՍԻՒՆԷ»Ն՝ ՍՈՒԳԻՆ ԱՂԷՏԸ
ԿԱ.2022345-62.
ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ10 ՀԱՐՑՈՒՄ Յակոբ Կիւլլիւճեանին՝ Խաչիկ Թէօլէօլեանէն
ԼԵԶՈՒՆ Է ՈՐ ՊԷՏՔ Է ՄԵԶ ՊԱՀԷ ՈՒ ՄԱՐԴ ՊԷՏՔ Է
ԿԱՐԵՆԱՅ ՀՊԱՐՏ ԶԳԱԼ ... ԱՅԴ ԼԵԶՈՒՈՎ ԻՐ ԱՐՏԱԴՐԱԾՈ՛Վ
ԿԱ.2022329-44.
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅՆԱՑՄԱՆ, ԱՐԵՒԵԼԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ, ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՄԻԱՄԻՏ ՈՒ ԳԻՏԱԿԻՑ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆԿԱ.202235-28.
ԿԱՐԷՆ ՋԱԼԼԱԹԵԱՆDISPLACED | ՀԱՏՈՒՄ. ԱՐԱ ՕՇԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԿԱ.2022298-110.
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԼՈՒՍԱՒՈՐ ԳԻՇԵՐԿԱ.2022290-97.
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ. ՍՓԻՒՌՔԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸԿԱ.2022274-89.
ԷՄՄԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ. ՆԱՄԱԿՆԵՐԿԱ.2022264-73.
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՆՈՐԱՅԱՅՏ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸԿԱ.2022252-63
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆԱՆՏԻՊ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՑԿԱ.2022247-51.
ԱՆՈՅՇ ԱԿՆԵՐԵԱՆԹԵԹԵՒ ՔԱՅԼԵՐՈՎ ԱՍՏՂԻԿԸԿԱ.2022239-46.
ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆ«ԱԿՈՒԱՐԻՈՒՄԻ ՁՈՒԿԸ ԴԱՌԸ ԾՈՎՈՒՄ»ԿԱ.2022232-38.
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ

10 ՀԱՐՑՈՒՄ Խաչիկ Թէօլէօլեանին Մարուշ Երամեանէն

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐԸ
ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԵՆ ԱՌՈՂՋ ՀԱՅ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐ

ԿԱ.2022219-31.
ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆՖԷՄԻՆԻԶՄԸ ԵՒ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸԿԱ.202225-18.
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԳԱԳԻԿ ՂԱԶԱՆՉԵԱՆԻ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆԿԱ.2022177-81.
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԷՆ ՆԱՄԱԿԻ ՄԸ ՆՈՐԱՅԱՅՏ ԲՆԱԳԻՐԸԿԱ.2022163-76.
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՆԱՄԱԿ ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆԷՆԿԱ.2022159-62.
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՀԱՅՐԿԱ.2022150-58.
ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆԱԿՈՒԱՐԻՈՒՄԻ ՁՈՒԿԸ ԴԱՌԸ ԾՈՎՈՒՄԿԱ.2022141-49.
ՀՐԱԶԴԱՆ ԶԷՅԹԼԵԱՆՄԱՀՀԱՄԿԱ.2022132-40.
ՅԱՐՈՒԸԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ

ԱՐՁԱԿ ԵՒ... ԲԱՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

(ՄԱՐՈՒՇԻ ԱՐՈՒԵՍՏԱՆՈՑԻ ՍԵՄԻՆ...)

ԿԱ.2022119-31.
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

10 ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԱՐՈՒՇԻՆ՝ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԷՆ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ ԽՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏՆ Է

ԿԱ.2022113-18.
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ

ԼՈՅՍԻ ԿՂԶԻՆԵՐ

ԱՆԴԻՆ (ԱՅՐՈՒՈՂ ՔԱՂԱՔԻՍ)

ԿԱ.202215-12.
ՍՈՆԱ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆԳԱԳԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ․ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆ ԱԶԳԱՅԻՆԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄԿ.2021490-108.
ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆՊԱՉԵԱՆԻ PFԸ ԿԱՄ ԳԵՏԱՌԻ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸԿ.2021486-89.
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆՄԱՀԱՐԻԻ «ԱՅՐՈՒՈՂ ԱՅԳԵՍՏԱՆՆԵՐԸ»՝ ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ ԱՊՐԱԾ ՎԿԱՅԻՆ ՈՂԲԵՐԳԸԿ.2021463-79.
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՄՆԱՅՈՒՆ ՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ (ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ-ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻ ԿԱՊԻ ԱՒԱՐՏԸ)Կ.2021447-62.
ՎԱԼԵՐԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆԿ.2021440-46.
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԿԱՐՃ-ԿԱՐՃ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐԿ.2021433-39.
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆԸՍԷ ԻՆԾԻԿ.2021431-32.
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆՆՇՈՒՄՆԵՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆԿ.2021423-30.
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵնԵԱՆ10 ՀԱՐՑՈՒՄ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻՆ՝ ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԷՆԿ.2021413-22.
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒԻՆՆԵՐԿ.202145-12.
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ՝ ՊԱՏԿԵՐ, ՊԱՏՈՒՄԽ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, ՀԱՏՈՐ 2՝ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԿ.20212-3217-236.
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ ԱՓԷՆ (ՀԱՏՈՒԱԾ)Կ.20212-3215-217.
ՆՈՐՎԱՆ ԱՐՔ. ԶԱՔԱՐԵԱՆՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ, ԿԱՄ, ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸԿ.20212-3208-214.
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾՈՒՄԸԿ.20212-3199-207.
ՄՈՍԻՆԵԱՆ ԴԱՒԻԹԹԱՐԳՄԱՆԵԼ ԱՂԷՏԸԿ.20212-3190-198.
ԳՈՅՈՒՆԵԱՆ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ԳԱՌՆԻԿԱՂԷՏ-Ա-ԲԱՆՈՒԹԻՒՆ (ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)Կ.20212-3168-189.
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԱՒԵՐՈՒՄԻՆ ԱՒԵՏՈՒՄԸԿ.20212-3161-167.
ՏԷՅՎԻՏ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ«ՄԵՆՔ ԱՆ-ՀԱՅԵՐՍ»Կ.20212-3144-160.
ԿԻԼ ԱՆԻՃԱՐՄԱՀԱՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՈՒԹԻՒՆԸ. ՆԵՐԱԾԱԿԱՆԿ.20212-3132-143.
ՄԻՇԷԼ ՍԻՒՐԻԱՄՆ, ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ Կ՚ԵՐԵՒԱԿԱՅԵՄ ԶԻՆՔԿ.20212-3124-131.
ՍԹԵՖԱՆ ՔՐԻՍՏԸՆՍԸՆՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԸԿ.20212-3119-123.
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՋՈՐՋՕ ԱԳԱՄԲԷՆ՝ ՎԵՐԱՊՐՈՂԸ ԵՒ ՎԵՐԱՊՐՈՒԿԸԿ.20212-3104-118.
ՎԻՈԼԷԹ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՆ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈՎԻՒԸԿ.20212-372-79.
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԳԱՐՆԱՆԱՏԵՆՉ
ԱՀԱԶԱՆԳ
Կ.202115-20
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆ10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԻՆ
«Լեզուն կը մեռնի, երբ լեզուատէրը կը մեռնի լեզուին մէջ»
Կ.2021120-30
ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆմանրուքներ մասունքիԿ.2021131-37
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ, ԿԱՄ ՍՓԻՒՌՔԷՆ ԱՆԴԻՆԿ.20212-366-69.
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆՎԵՐՋԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆԻ ԱՂՕԹՔԿ.2021137-40
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԲԱՐԵԿԱՄ՝ ԱՆՈՒՆԸ ՏԱՂԱՆԴԿ.2021140-46
ԾԱՒԻ ՊԻԼԱԼԵԱՆԿԵՑԱՅ…Կ.2021146-50
ԱՆԱՀԻՏ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԿ.2021150-53
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆՏ.Տ.Տ.-ՆԿ.2021153-61
ԷՄՄԱ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՅԱԿՈԲ ՄՆՁՈՒՐԻԻՑԿ.2021161-66
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՃՄԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԷՆԿ.20212-339-52.
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ «ՀԱՐՃԸ» ՎԻՊԵՐԳԻ ՀԵՐՈՍՈՒՀԻՆԿ.2021166-77
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ ԲԵՐԱՅԻ ՄԷՋ. Երուանդ Թօլայեանի Իտէալին ետեւէնվէպըԿ.2021177-84
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԻ ԹՐԹԻՌՆԵՐ...ԸԿ.2021184-91
ԱՆԱՀԻՏ ԳԱՍԱՊԵԱՆՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՅԱՆԿԱՐԾԱԲԱՆՈՒՄԸ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱԶԿ.2021191-97
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱՐՈՒԵՍՏԱԲԱՆ ՓՐՈՖ. ԱՆԱՀԻՏ ԳԱՍԱՊԵԱՆԻ ՀԵՏԿ.2021197-109
ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԹ.202045-7
ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆՏԱՐԱԲՆԱԿ ՄԱՐԴԸ Մ. ԻՇԽԱՆԻ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐՈՒՆ ՄԷՋԾԹ.2020464-70
ՀԵՐՄԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆՇՈՒՇԻԾԹ.202048
ՀԵՐՄԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆԲՈԼՈՐԸ ԳՆՈՒՄ ԵՆ, ԲԱՑԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑԾԹ.202049-12
ՎԱՐԴԱՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆԴԱԴԱՐՆԵՐ՝ ԿՏՐՈՒԿ ՇՐՋԱԴԱՐՁԵՐՈՎԾԹ.2020413-21
ԺԱՆՆԱ ԲԷԳԼԱՐԵԱՆԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐԾԹ.2020422-24
ՌՈԲԵՐՏ ԵՍԱՅԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԹ.2020424-26
ՎԱՆ ՆՈՎԻԿՈՎԵՐԲ ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ ՉԼԻՆԻԾԹ.2020427-29
ՏԱԹԵՒ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԹ.2020430-32
ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆԿԵԱՆՔԻ ՃՕՃԱՆԱԿԾԹ.2020433-3433-34
ՎԻՏԱԼԻ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԹ.2020435-39
ՍՈՆԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԹ.2020440-41
ՍԵՐԳԷՅ ՍԱՖԱՐԵԱՆԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐԾԹ.2020442-45
ՀԱՅԱՍԷՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԹ.2020446-48
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆԲԵՐԻԱՇԷՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸԾԹ.2020314-28
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ, ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՄԸԾԹ.2020345-49
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՍԵԴԱ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ ՀԵՏ «Պուտտայականութիւնը ինծի ուրախութիւն բերաւ եւ երանութիւն»ԾԹ.20203101-116
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԺԱՄԱՆԱԿԸԿ.20212-35-17.
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԵՐԿԳԼԽԱՆԻ ՀՐԷՇԸԾԹ.2020381-100.
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆՆՇԱՆԵԱՆ ԵՒ ՊԱՐԱԳԱՅ ԻՒՐԿ.20212-353-58.
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆԱԶԳԾԹ.2020378-80
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՉՈՐՍ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԵՏՔԿ.20212-318-29.
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻՄ ՊԷՅՐՈՒԹԸԾԹ.2020353-58
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆՊԷՅՐՈՒԹԸ. ՊԱՅԹՈՒՄՆԵՐՈՒ ԵՒ ԼԻՆԵԼՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԵՒԾԹ.2020349-52
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆՔԱՂԱՔԾԹ.2020329-38
ՎԱՀԷ ԹԱՇՃԵԱՆՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՍԿԻԶԲԻ ՆՈՂԿԱԼԻ ՎԱՅՐԸ...ԾԹ.2020359-77
ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ10 ՀԱՐՑՈՒՄ ՔՐԻՍ ՊՈՀՃԱԼԵԱՆԻՆ - «Գիրքերս երկիւղով եւ անձկութեամբ ողողուած են»ԾԹ.2020311-13
ՔՐԻՍ ՊՈՀՃԱԼԵԱՆՈՒՂԵԿՑՈՐԴՈՒՀԻՆ (ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԻ)ԾԹ.202035-10
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆՊ.՝ ՍԻՐԵԼԻՍԾԹ.2020339-45
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆՀՕՐԱՔՈՅՐԸ, ՈՐԻ ՔԻԹԸ ԿԾԵԼ-ՉԷՐ ՊՈԿԵԼ ԻՐ ՍԻՐԱԾԻ ԿԻՆԸԾԹ.2020254-60
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆԲԵՐԻԱՇԷՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ (ՄԱՍ 2)ԾԹ.2020243-53
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ10 ՀԱՐՑՈՒՄ ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻՆԾԹ.2020210-16
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԵՐԲ ԼՍՈՂՈՒԹԵԱՆԴ ԱԿԵՐՆ ԵՆԾԹ.2020236-42
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆԾԹ.2020217-23
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՍԷՐԾԹ.2020224-28
ՌՈՒԲԷՆ ԽԱԺԱԿՄԵՐՕՐԵԱՅ «ՀԱՅԸ ԵՒ ՀԱՅԸ»ԾԹ.2020261-62
ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԱՏՈՒԱԾ՝ ՎԱՐԴԱԳՈՅՆ ՓԻՂԸ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԷՆԾԹ.202025-9ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ, ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆԾԹ.2020263-69
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՈՒՐԵՄՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒ՞Ն Կ՚ՈՒԶԵՍԾԹ.2020229-35
ՎԻՈԼԷԹ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ«ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ» ԵՒ «ԿՆՈՋ» «ՍԷՐԵՐ»ԸԾԹ.2020270-80
ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ***ԾԹ.2020138-42
ԱՆՆԱ ԴԱՒԹԵԱՆՍԵՊՏԵՄԲԵՐԾԹ.2020146-49ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՈՒՇ ՔՈՉԱՐԵԱՆ«ՄԵՆՔ ՎԵՐԱՊՐՈՂԻՑ ԱՆԴԻՆ ԵՆՔ. ՎԵՐՍՏԵՂԾՈՂՆ ԵՆՔ»ԾԹ.2020191-100
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆԲԵՐԻԱՇԷՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸԾԹ.2020127-37
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՐՄԱՏԱԽԻԼԿ.20212-330-38.
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԼԵՒՈՆ ԶԱՒԷՆ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԻՆԾԹ.2020155-69
ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆՏՈԿԱԼԻ՞Ք Է ՈՐ ՏՈԿԱՍԾԹ.2020143-45
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՍԱՀՄԱՆՈՒԱԾԾԹ.202015-8
ԾԱՒԻ ՊԻԼԱԼԵԱՆԵՂԱՆԱԿՆԵՐԾԹ.2020150-54
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԳՈՒՐԳԷՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՈՒՄ (1918-1920)ԾԹ.2020181-90
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ, ՍԷՐ ԵՒ ԳՐԵԼՈՒ ՄՂՈՒՄԸ ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆԻ ՄԵՏԱՂԷ ԵՐԱԶՆԵՐ ՎԷՊԻՆ ՄԷՋԾԹ.2020170-80
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ10 ՀԱՐՑՈՒՄ ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻՆԾԹ.202018-18
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՆՎԵՀԵՐ ԵՒ ԿԱՐԵՎԵՐԾԹ.2020119-26
ԱՆԻ ԱՍՏՈՒՐԵԱՆԿԻՆԵՐԸ՝ ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻ ԷՋԵՐՈՒՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆԾԸ.20193,4105ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԵԱՆՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ.«ՄԷԿ ԲԱՆ ՅՍՏԱԿ Է՝ ԴԻՄԱԿ ԳՈՐԾԱԾԱԾ ՉԵՄ»ԾԸ.20193,464ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՎԵՀԱՆՈՅՇԾԸ.20193,439ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԻՐՆԱ ՏՈՒԶՃԵԱՆՍՆՈՒՆԴԸ ԱՆԴՈՒՆԴԻՆ ՄԷՋԾԸ.20193,443ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆԲԱՌԵՐՈՒ, ՄՏԱԾՈՒՄԻ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՐՍՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆԾԸ.20193,411ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԾԸ.20193,458ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼԻ ՍՊԱՍԻՆԾԸ.20193,472ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՃՈՅՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆԾԸ.20193,4133ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄԱՅՐԸ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ՈՐ ՍԻՐՏԸ ԺՊՏԻԾԸ.20193,45ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆԾԸ.20193,432ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԾԸ.20193,449ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՍՓԻՒՌՔԾԸ.20193,470ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՆՏԻՊ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԸ.20193,489ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԵՐԵՔ ՆԿԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԾԸ.20193,497ՅՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՍԱՂՄՈՍՔԾԸ.20193,4102ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄԻՒՌՈՆԻ ԵՒ ԱՍՏՂԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԾԸ.20193,4127ԱՐՁԱԿ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ ԱՐՁԱԿԱԳԻՐԾԸ.20193,4115ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԾԸ.2019245-50ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆԱՊՈԼԼՈՆԻ ԽՆՉՈՑԸԾԸ.2019251-54ԱՐՁԱԿ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՅԱԿՈԲՆԵՐԾԸ.201925-10ԱՐՁԱԿ
ԼՈՒԻՃԻ ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕՁԻ ՄԸ ԼՈՒՍՆԻ ՎՐԱՅ (ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆԻ)ԾԸ.2019255-62ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԱԼՖՈՆՍ ՏՈՏԷ ԵՒ ԱՆՊԻՏԱՆ ԲԱՌԱԽԱՂԸԾԸ.2019229-44ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ«ՏՈՒՆ»ԾԸ.2019225-28ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՅԱԿՈԲՆԵՐԾԸ.2019211-20ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՌԱԶՄԻԿ ՇԻՐԻՆԵԱՆԱՐՈՒԵՍՏԷՆ ԴՈՒՐՍ, ԿԵԱՆՔԻՆ ՀԱՄԱՐԾԸ.2019268-78ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ-ՊՈԼԻՍԷՆ ՊԷՅՐՈՒԹԾԸ.2019262-67ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ #25ԾԸ.2019221-24ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԱՆԻ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԾԸ.2019279-85ԱՐՈՒԵՍՏ
ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԵԱՆԻ ՅԵՏԳՐՈՒԹԻՒՆԸԾԸ.2019179-81ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆՅՈՎՆԱՆ ՄԵԾԱՏՈՒՆ ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՉՈՐՍ ԱՐԱՐՈՎ (ՇԱՐ.2)ԾԸ.201915-38ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԸ.2019139-43ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆԳԱՐՄԷՆԾԸ.2019158-59ԱՐՁԱԿ
ՆՈՐԱ ՊԱՐՈՒԹՃԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԸ.2019144-48ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ«ԱՐԱՍ»ԷՆ ԿՈԹՈՂԱՅԻՆ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ՝ ԿԱՎՌՕՇ ՆԱՄԷԾԸ.2019182-84ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆՄԻՇԷԼԻՆԾԸ.2019149-57ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ԵՒ ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐԻ ՆՈՐԱՅԱՅՏ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻԻՆԾԸ.2019160-68ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ ԿՆՔԱՀԱՅՐԸԾԸ.2019169-78ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆՅՈՎՆԱՆ ՄԵԾԱՏՈՒՆ ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՉՈՐՍ ԱՐԱՐՈՎԾԷ.201845-26ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Դ) ԿԱՐՃ, ԱՒԵԼԻ ԿԱՐՃ ԵՒ ՄԱՆՐ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐԾԷ.2018445-49ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԿԱՐԻՆԷ ՌԱՖԱՅԷԼԵԱՆԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆԻ «ՅՈՎՆԱՆ ՄԵԾԱՏՈՒՆ» ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ` ՄԷԿԴԱՐԵԱՅ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԻ ՄԻՋՈՎԾԷ.2018427-35ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ

ՈՍՊՆԵԱԿԷՆ ԴԻՏՈՒԱԾ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԱՐԱ ՄԱԾՈՒՆԵԱՆԻ ՀԵՏ

ԾԷ.2018468-85ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԷ.2018436-40ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍԱՄՈՒԷԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԷ.2018443-44ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՆԱՄԱԿԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ԵՒ ԿԱՐԱ-ԴԱՐՎԻՇԻԾԷ.2018450-60ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԷ.2018441-42ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐԻ 1918-1920 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋԾԷ.2018461-67ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳԷՈՐԳ ԿԱԱՍBIG BANGԾԷ.2018334-38ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆԻՑ ՄԱՇՏՈՑԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ ՍՏԱՑԱԾ ՁԵՌԱԳՐԵՐԾԷ.2018361-67ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸԾԷ.2018374-85ԱՐՈՒԵՍՏ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՀՕՐԵՂԲԱՅՐՍ ԵՒ ԻՐ ԱՂՈՒԷՍԸԾԷ.2018320-29ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆՆԵՐ, Ա. ՀԱՏՈՐ ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԾԷ.2018368-73ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՀԱՅԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆՀԵՐՈՍՆԵՐԻ ԹԱԳԱՒՈՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻՑ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ. «ՍԱՍՆԱՅ ԾՌԵՐ» ԷՓՈՍԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԳՐԱՌՈՒԱԾ ՊԱՏՈՒՄՆԵՐԸԾԷ.2018348-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԷ.2018330-33ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ«ՆՈՐ ՆՈՒԻՐԵԱԼՆԵՐ ՊԷՏՔ ԵՆ ՄԵԶԻ»ԾԷ.201835-19ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԱՊՏԻՒԼ ՀԱՄԻՏ ԵՒ ՇԷՐԼՈՔ ՀՈԼՄՍ. ՎԷՊԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸԾԷ.2018339-47ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԵՐԿՈՒ ՎԷՊԵՐԾԷ.2018213-21ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՂԻՍԾԷ.2018236-40ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆՇՆՈՐՀՔՈՎ ՄԱՐԴԻԿ (ՎԷՊ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ)ԾԷ.201825-8ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆՀԼՈՒՆԵՐԸ ԵՒ ԸՄԲՈՍՏՆԵՐԸ (ՎԷՊ ՊՈԼՍԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ)ԾԷ.201829-12ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Գ) ԿԱՐՃ, ԱՒԵԼԻ ԿԱՐՃ ԵՒ ՄԱՆՐ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐԾԷ.2018241-46ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՀՐԱՇԱԼԻՔ ԵՒ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄԾԷ.2018270-86ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆVACUUMԾԷ.2018228-30ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՀԻՆԳ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԼԵՒՈՆ ԲԱՇԱԼԵԱՆԻՆ (1924-1926 ԹԹ.)ԾԷ.2018222-27ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՆԱՆՈՐ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԷ.2018233-35ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍՊԱՐՏԱԿ ՂԱՐԱԲԱՂՑԵԱՆԱՆՍՈՒՏ ՀԵՔԻԱԹԾԷ.2018231-32ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻ ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ ՀԻՒՍՈՒԱԾ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐԾԷ.2018247-61ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԹԵՂԵՆԻՍԾԷ.2018114-22ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆԾԵՐ ՕՐԵՐՈՒՆ ՍՓՈՓԱՆՔԸԾԷ.2018133-37ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԷ.2018123-32ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԱԼՎՐՑԵԱՆԲԱՂԱՁԱՅՆՈՅԹԸ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՂԵՐՈՒՄԾԷ.2018160-73ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻԿԾԿՈՒԱԾՔԾԷ.2018138-41ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆԻՆ (1921-1934 ԹԹ.) Գ.ԾԷ.2018142-48ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՇԱՔԷ ՄԱԹՈՍԵԱՆՌՈՒԲԷՆԻ ԳԾԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԿԱՄ ՃԵՐՄԱԿՈՎ ՋՆՋՈՒՄԸԾԷ.2018174-85ԱՐՈՒԵՍՏ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆՍՈՒՓԸՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸԾԷ.2018156-59ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՔՐԻՍՏԵԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆՄԵՏԱՂԷ ԵՐԱԶՆԵՐ (ՀԱՏՈՒԱԾ ՎԷՊԷՆ)ԾԷ.201815-13ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԱՆՈՅՇ ԱԿՆԵՐԵԱՆՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ՏՈՒՓԸԾԶ.2017415-21ԱՐՁԱԿ
ԱՐԱՄ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆՍԵՒ ԱՅՐԻ/Մ.ԻՆ/Է.Ի ՀԵՏ ԽԱՂԱԼԻՍԾԶ.2017422-27ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՈԼԻՆԱ ՍԱՀԱԿԵԱՆԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԵՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ԽՆԴԻՐ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐԾԶ.2017466-77ԱՐՈՒԵՍՏ
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆՍԵՊՀԱԿԱՆ/ՔՈՎՆՏԻ ՄԱՐԴԾԶ.2017441ԱՐՁԱԿ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆԻՆ (1921-1934ԹԹ) Բ.ԾԶ.2017442-48ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՅԱՍՄԻԿ ՍԻՄՈՆԵԱՆՄԵՂՈՒՆԵՐ ՊԱՀՈՂ ԱՂՋԻԿԸԾԶ.2017412-14ԱՐՁԱԿ
ՆԱԶԻԿ ՆԱԹԱԼԻ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆՈ՞Վ Է ԿՐԿՆԱԳԻՐ ՄԱՐԴԸԾԶ.2017449-54ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԿԱՄՈՒՐՋԾԶ.201744-11ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՀԱՅԵՐԷՆ ՏԱՌԵՐՈՒ ԼԱՏԻՆԱՑՈՒՄԻ ՓՈՐՁԵՐ 1930-ԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆԾԶ.2017455-65ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆԳԵՂԱՐՈՒՍՏԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿԻ ԱՐՈՒԵՍՏԸ*
Հենրի Ճէյմզէն ետք վէպերը երբեք այլեւս նոյնը չեղան | ՃՈՆ ՊԱՆՎԻԼ (Թարգմանութիւն՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեանի)
Հատուածներ The Portrait of a Lady-ի նախաբանէն (1908)ն | ՀԵՆՐԻ ՃԷՅՄԶ (Թարգմանութիւն՝ Վիգէն Թիւֆէնքճեանի)
ԾԶ.2017431-39ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՊԱՏԿԵՐ/ՆԿԱՏՈՒՄ/ՄՏԵՐՄԻԿ ՀԱՅՔՈՒ/ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆԻՆ/ԱՌՆՉՈՒԹԻՒՆԾԶ.2017428-30ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Բ)ԾԶ.2017356-58ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԿԱՐԷՆ ՋԱԼԼԱԹԵԱՆՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻ ԱՆՀԵԹԵԹԻ ԱՐՁԱԿԸԾԶ.2017317-20ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ Ի ԽՆԴԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆԾԶ.2017374-77ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆԲԱՌ ԲՈԺՈԺԾԶ.2017348ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՄՕՐՈՒՆԾԶ.2017349-55ԱՐՁԱԿ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆԻՆ (1921-1934 ԹԹ) Ա.ԾԶ.2017359-66ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԱՆՐԱԿԱՌՔԻՆ ՄԷՋԾԶ.2017345-47ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԿԱՄՈՒՐՋԾԶ.201735-16ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՆՈՐԱՅԱՅՏ ՏՈՒԱԼՆԵՐ ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ ԵՒ ԱՀԱՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆԾԶ.2017367-73ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆON DEEP BACKGROUND* ԶՐՈՅՑ ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ ԷՕԼՄԷՍԷՔԵԱՆԻ ՀԵՏԾԶ.2017321-40ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆՏԱՏՐԱԿ ԿԱՄ ՄՇՈՅ ԳԵՂԱՄ. ՎԵՐԱՀԱՍ ԱՂԷՏԻ ՄԸ ԱՐԹՈՒՆ ԴԻՏՈՐԴԸԾԶ.2017270-85
ԴԱԼԱՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆՔՆՆԱԴԱՏԻՆ ՀԱՅԵԼԻՆ՝ ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԻԿԻՆ ՄԻՋԵՒԿ.20212-359-65.
ԴԱԼԱՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ԲԱՂՁԱՆՔ ՍՓԻՒՌՔԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋԾԶ.2017253-56ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆԳԱՆՁԸԾԶ.201725-14ԱՐՁԱԿ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԵՍ, ԴՈՒՆ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ/ԹՈՂԷ'Ք ԶԻՍԾԶ.2017238-42ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Ա) ԿԱՐՃ, ԱՒԵԼԻ ԿԱՐՃ ԵՒ ՄԱՆՐ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐԾԶ.2017233-37ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ՃԵՍԻ ԱՐԼԷՆՔԵՐԹՈՒՄԾԶ.2017230-32ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՒ ՏԱՂԸ Կ'ԸԼԼԱՅ.../ԳՐԷ'/ՑՈՒԼԸԾԶ.2017225-29ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՅԱՂԱԳՍ ՊԻՊԵՌԵԱՆ ԶԱՒԷՆԻԾԶ.2017215-24ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԿԱՐՕ ՓՈԼԱՏԵԱՆԻՆԾԶ.2017243-52ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԱՂԷՏԻ ՀՈՐԻԶՈՆԻՆ ՊԱՏՈՒՄ ԵՒ ՎԵՐՊՐՈՂ ՊԼԱՆՇՈՅԻ ԱՐՁԱԿԻՆ ՄԷՋԾԶ.2017257-69ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆՏԱՏՐԱԿ ԿԱՄ ՄՇՈՅ ԳԵՂԱՄ. ՎԵՐԱՀԱՍ ԱՂԷՏԻ ՄԸ ԱՐԹՈՒՆ ԴԻՏՈՐԴԸԾԶ.2017156-76
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՄ. ԻՇԽԱՆ. ԱՆՏԻՊ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ ՈՒ ՆԱՄԱԿՆԵՐԾԶ.201715-14ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ԹԱԳՈՒՀԻ ՂԱԶԱՐԵԱՆԹԱՄԱՐ ՊՕՅԱՃԵԱՆԻ ԻՆՉ ՈՐ ԱՆ Է ԳԻՐՔԸԾԶ.2017121-25ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԹԱՄԱՐ ՊՕՅԱՃԵԱՆՀԱՅԵԼԻՆԵՐՈՒ ԱՅԳԻԷՆԾԶ.2017115-20ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ «ՊՍԱԿ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԾԶ.2017177-96ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ
ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԶ.2017128-35ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԲԱՌԸԾԶ.2017126-27ԱՐՁԱԿ
ՍԱՅԻՏ ՖԱՅԻՔ ԱՊԱՍԸՅԱՆԸՔՀԱՅ ՁԿՆՈՐՍՆ ՈՒ ԿԱՂ ՃԱՅԸ (ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԻ)ԾԶ.2017136-39ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻԻ ԵՐԿԵՐԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԾԶ.2017140-41ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ԳՐԻԳՈՐ ԱՃԷՄԵԱՆԻ ՀԵՏԾԶ.2017142-55ԱՐՈՒԵՍՏ
ԱՆՆԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԵ.2016426-27ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆՆԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆKáukasos (ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ) (ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԻ)ԾԵ.2016428-29ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ԱՐԱՄ ՊԱՉԵԱՆՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ (ՀԱՏՈՒԱԾ ՎԷՊԻՑ)ԾԵ.2016436-51ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆԱՆՆԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ ԵՒ ԱՒԵՐԱԿԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸԾԵ.2016430-35ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՄՈՆԻՔ ԿԱՄ ԱՍՖԱԼԹ ԵՐԿՈՒԾԵ.201645-10ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՊՈԼԻՍԷՆԾԵ.2016464-67ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐ-ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ
ՃԷՆԻՖԸՐ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻ՝ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ԽՕՍՔԵՐՈՎԾԵ.2016421-25ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՊԱՏԿԵՐԸ ՈՐՊԷՍ ԱՐԽԻՒԾԵ.2016468-80ԱՐՈՒԵՍՏ
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ՝ ՄՈՒՀՍԻՆ ԷՐԹՈՒՂՐՈՒԼԻ ՅՈՒՇԵՐՈՒՆ ՄԷՋԾԵ.2016452-63ՅՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻԷՆ ՔԱՆԻ ՄԸ ՆԱՄԱԿ ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆԻՆԾԵ.2016411-20ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԱՐԱՄ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԵ.2016314-19ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳԷՈՐԳ ՓԱԼԱՆՃԵԱՆԻՆՉ ՈՐ ՏԵՍԱՅԾԵ.2016332-44ԱՐՈՒԵՍՏ
ԷՐԻՔ ՏԵՒԼԻՆՄԱՀ, ԶՈՂՈՂՈՒԹՒՒՆ ԵՒ ՋՆՋՈՒՄԾԵ.2016377-81ԱՐՈՒԵՍՏ
ԹԱԳՈՒՀԻ ՂԱԶԱՐԵԱՆԻՆՉ ՈՐ ՏԵՍՆՈՒԵՑ (ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ, ԻՆՉ ՈՐ ՉԵՍ ՏԵՍՆԵՐ)ԾԵ.2016345-56ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԹԵՆԻ ԱՐԼԷՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԾԵ.2016325-31ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԻՆՉՊԷ՞Ս ԿԱՐԴԱԼԾԵ.201635-9ԱՐՁԱԿ
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆՍՈՂՈՎՄԷԾԵ.2016320-24ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԿՐԿՆՈՒՈՂ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ (ԾՆՈՒՆԴՆԵՐ ԵՒ ՔԱՆԴՈՒՄՆԵՐ)ԾԵ.2016310-13ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՇԱՒԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆԻ ՎԵՐԱՅԱՅՏՆՈՒԱԾ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸԾԵ.2016366-74ՅՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԻԳԷՆ ԹԻՒՖԷՆՔՃԵԱՆՎԱԶԳԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆԻ «ՄԵՐԿ ԴԷՄՔԸ»ԾԵ.2016357-65ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԱՐԱՄ ՊԱՉԵԱՆՇՐՋՈՒՄԾԵ.20161,241-45ԱՐՁԱԿ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԼԵԶՈՒՆԵՐԾԵ.20161,218-31ԱՐՁԱԿ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՊՏՈՅՏ ՄԸ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԹԱՂԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԻ ՀԵՏԾԵ.20161,246-64ԱՐՁԱԿ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՅԵՏՆԱՇԽԱՐՀԾԵ.20161,265-72ԱՐՁԱԿ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՆՀՆԱԶԱՆԴԸԾԵ.20161,2102-105ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԴԱԼԱՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆԼԵԶՈՒ, ԺԱՄԱՆԱԿ ԵՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՊԸԼՏԵԱՆԻ ՎԷՊԵՐՈՒՆ ՄԷՋԾԵ.20161,273-76ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻԲԱՌ, ՊԱՏԿԵՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԾԵ.20161,2114-120ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՃԷՆԻՖԸՐ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԲԱԼԱՍԱՆ ՄԸ ԴԻՒՐԻՆ ՅՈԳՆՈՂ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐԾԵ.20161,2144-149ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԵՐԿՈՒ ԵԴԻՊՈՍՆԵՐԸԾԵ.20161,2121-143ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆՀԵՐՔԵԼ ՈՐ ՍՏԱՆՁՆԵԼԾԵ.20161,277-84ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԻ ՎԻՊԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿԻՆ ԱՌՋԵՒԾԵ.20161,285-92ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՆԱԶԻԿ ՆԱԹԱԼԻ ԳԱՐԱՄԱՆՈՒԿԵԱՆՁԱՅՆ-ՊԱՏԿԵՐ-ՊԱՏՈՒՄԾԵ.20161,293-101ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՆՈՐՎԱՆ ԱՐՔ. ԶԱՔԱՐԵԱՆԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԻ «ԿՐԿՆԱԳԻՐ ՄԱՐԴԸ»ԾԵ.20161,2150-168ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՍԻՐԱՆՈՅՇ ԴՒՈՅԵԱՆԿՈՐՍՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸԾԵ.20161,2106-111ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ՝ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԷՆ ՊԱՏՈՒՄ ՅԻՍՈՒՆ ՏԱՐՈՒԱՆ ՈՒՂԻ ՄԸԾԵ.20161,25-13ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՔՐԻՍՏԵԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆՊԸԼՏԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐԾԵ.20161,232-35ԱՐՁԱԿ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԴՈՒՆ ԳԻՏԵՍԾԴ.2015467ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՀԻՆԳ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԹԷՈԴԻԿԷՆԾԴ.2015468-79ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԽՕՍՔԵՐ՝ ՄԵԿՆԱԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆԾԴ.201538-11ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՎԵՐՋԸ Ի՞ՆՉԾԴ.201528-13ԱՐՁԱԿ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԴԱՐ ՄԸ ԵՏՔԾԴ.2015140-42ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՐԹՕ ՈՒԹՍՈՒՆԷՆ ԱՆԴԻՆԾԴ.2015188-96ԱՐՈՒԵՍՏ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԳԱՃԱՃՆԵՐՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԷՋԾԳ.2014442-43ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԷՍՔԻԶ ԴԵՂԻՆԻ ՀԱՄԱՐԾԳ.201446-9ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՆՈՃԻՆԵՐԾԳ.2014443-44ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆՎԵՐՋԻՆ ՍՐՍԿՈՒՄԸԾԳ.2014339-44ԱՐՁԱԿ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԱՆՈՆՔ/ԵՐԲ ԿԸ ՅԻՇԵՄ ՔԵԶԾԳ.201436-7ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԿԱՐ ՈՒ ՉԿԱՐ/ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆԾԳ.201434-5ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՔՐԻՍՏԵԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆԱՄԱՌՆԱՅԻՆԾԳ.2014324-34ԱՐՁԱԿ
ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆԹՈՐՈՍ ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆԾԳ.2014272-80ԱՐՈՒԵՍՏ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԵՐԳ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԵՐՔԻԾԳ.2014218-21ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՆԵԽԸ ԱՐԵՒԻՆ ՏԱԿԾԳ.2014221-37ԱՐՁԱԿ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԵՐԵՔ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՏԻԳՐԱՆ ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆԷՆ՝ ՄԿՐՏԻՉ ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆԻՆԾԳ.2014262-68ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՇՈՒՇԱՆԵԱՆ ԵՒ ԵՂԵՌՆԸ ԳՐԵԼՈՒ ԱՆԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸԾԳ.2014247-53ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆՆՇԱՆ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆԻ ԶՈՅԳ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸՄ ՄԻՀՐԱՆ ՏԱՄԱՏԵԱՆԻՆ ԵՒ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻՆԾԳ.2014165-68ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՌԾԳ.201415-6ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆՏԱԳՆԱՊ ԵՒ ԽՌՈՎՔ-ԱԿՆԹԱՐԹ ՄԸ ՄԻԱՅՆ-ԱՓՍՈՍԱՆՔ ԾԲ.2013422-25ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԳԱԲՐԻԷԼ ԼԱԶԵԱՆԻ ԵՒ ԱՐՇԱԿ ՋԱՄԱԼԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ՝ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻՆԾԲ.2013465-76ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՀՐԱՆՏ ՆԱԶԱՐԵԱՆՑ ԵՒ «ԻՍԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ»ԾԲ.2013426-35ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՀԱԼԷՊ ՀԱԼԷ՜ՊԾԱ.2013321-22ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՍԻՐՈՒՆԾԱ.2013323-27ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՓԵՆԵԼՈՓԷԾԱ.201314-5ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆՀԱՅ ՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 500-ԱՄԵԱԿԾ.20124142-145ԱՐՁԱԿ
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆԶՄԻՒՌՆԻԱՅԻ ԱՂԷՏԸ ՄԱՐԻԿԱ ԱԲԷԼԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՄԲԾ.20124146-148ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆԿՐԿԷՍԾ.2012444-46ԱՐՁԱԿ
ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՀԵՏ-ԹԱՐԱՏՕՆԱՅԻՆԷՆ ԴԻՏՈՒԱԾԾ.20124136-141ԱՐՈՒԵՍՏ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ «ԲԱԳԻՆ»Ի ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎԾ.2012423-26ԱՐՁԱԿ
ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆԹԱՐՄ ՄԵԼԱՆԻ ԲՈՅՐԸԾ.2012490-102ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆԻՆԾ.2012361-71ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԿԻՆԸ/ՕՐ ՄԸ/ԱՆՄԱՀՈՒԹԻՒՆ!Ծ.201226-8ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ԵՒ ԳԱՐԵԳԻՆ ԼԵՒՈՆԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸԾ.2012263-69ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԹՈՒՄԱՆԵԱՆ ՇԱՈՒՐՄԱԾ.201213-6ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԳՐԻԳՈՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԵՒ ԱՆՈՐ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԾ.2012169-71ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ/ԽՆԱՅԵՑԷ'Ք ԻՆԾԻ/ՀԱՇՈՒԵԿՇԻՌԽԹ.2011421-23ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՎԵՐՋԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԽԹ.201143-8ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ՏԷՐ - ԶՕՐ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆԽԹ.2011478-81ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊՈՎ ԴԱՍԱԿԱՆ ՄԸ (ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 125ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)ԽԹ.2011364-68ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆ ԱՌ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ. ՎԵՐՅԱՅՏՆՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿ ՄԸԽԹ.2011369-72ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՀԱՅՔՈՒՆԵՐ՝ ՔԵԶԻԽԹ.2011229-31ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԼՕՐԸՆՍ ՏԱՌԷԼԻ ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐԸ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆԽԹ.2011265-68ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆԶՈՅԳ ՈԴԻՍԱԿԱՆՆԵՐ՝ ՆԵՐԳԱՂԹՈՂ - ԱՐՏԱԳԱՂԹՈՂԻԽԹ.2011162-72ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆՉՈՐՍ ՏԱՏԻ, ՉՈՐՍՆ ԷԼ՝ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԽԹ.20111 21-25ԱՐՁԱԿ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԵ՞ՐԲ ԵՒ Ո՞ՒՐ/ԻՆՉ ՈՐ ՈՒՆԻՄ, Ա՛ՅՍ Է ՄԻԱՅՆ.../ՁԱՅՆԵՐ/ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ԺԱՅԹՔԽԹ.2011131-33ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑ՝ ԻԱ. ԴԱՐՈՒ ԴԻՏԱՆԿԻՒՆԷՆԽԹ.2011144-48ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆՖՐԱՆՍԱՑԻ ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏԸ ԵՒ ՀԱՅ ՊԱՐՈՒՀԻՆ/ԼՈՒԻ ԼԱԼՈՒԱԽԸ.2010468-70ԱՐՈՒԵՍՏ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՕՐՀԱՍԱԿԱՆԽԸ.201043-9ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՖՐԱՆՍԱՑԻ ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏԸ ԵՒ ՀԱՅ ՊԱՐՈՒՀԻՆ/ԼՈՒԻ ԼԱԼՈՒԱԽԸ.2010468-70ԱՐՈՒԵՍՏ
ԱՐԱՄ ՊԱՉԵԱՆԹՈՐՈՆԹՕԽԸ.2010342-46ԱՐՁԱԿ
ԱՒԵՏԻՍ ՀԱՃԵԱՆՍԱՐԵԿԻՆ ԵՐԳԸԽԸ.2010337-41ԱՐՁԱԿ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՎԵՐՋԻՆ ԲԵՌՆԱԿԻՐԸԽԸ.201039-14ԱՐՁԱԿ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԷՆ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՊԵՏՐՈՍ ԶԱՐՈՅԵԱՆԻՆԽԸ.2010368-69ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԱՉՔԵՐ/ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ/ՔՆԱՐԻԴ ՇՈՒՆՉԻՆ ՏԱԿ/ՆԿԱՐԻԴ ՀԵՇՏԱՆՔԸ/ՔԱ՜ՂՑՐԻԿ ԱՆՈՒՐՋԽԸ.2010227-30ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՅԱԿՈԲ ԽԱՉԻԿԵԱՆԻ «ԼՈՒՍԱՍԻՒՆԻ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ» ԿԱՄ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸԽԸ.2010238-43ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ԳՐԻԳՈՐ ՆՈՐԻԿԵԱՆԸԽԸ.2010181-83ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆՄՈՒՍԹԱՖԱ ԼՈՒԹՖԻ ԱԼ ՄԱՆՖԱԼՈՒԹԻՆ՝ 1909 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆԽԸ.2010172ՆՇՄԱՐ
ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆՄԱՍԻՆ ԵՒ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ, ՅՈՌԵՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԼԱՒԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆ (ՅՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)ԽԷ.20094 8-14ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՇԱՆԹԻ ՀԵՐՈՍՈՒՀԻՆԵՐԸ (Արագ ընթերցում մը)ԽԷ.2009422-25ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԳՐԳԱՆՔԸ ՊԱՏՐԱՆՔԻԽԷ.2009313-16ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՆԵՐՇՆՉՈՒՄ/ԴՈՒՐՍԽԷ.200935-7ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԴՌՆԵՐ/ՔՈՅՐԵՐԽԷ.200912-4ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԷՆ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՊԵՏՐՈՍ ԶԱՐՈՅԵԱՆԻՆԽԶ.2008449-50ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԵՐԿՈՒ ԿԻՆԵՐԽԶ.2008323-27ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՄԿՐՏԻՉ/ԱՐՇԱԼՈՅՍ/ԳՈՀԱՐԻԿԽԵ.200746-11ԱՐՁԱԿ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԿԱՆԳԱՌՆԵՐ ԱՆՐՋԱՅԻՆ/ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԱՐ/ԵՐԿՈՒՆՔԸ ԲԱՌԻՆ/ՃԵՆՃԵՐՈՂ ԸՂՁԱՆՔԽԵ.2007222-25ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀՐԱՆՏԻ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ՝ ՈՐ ԴԱՐՁԱԾ Է ԱՆԴՐՇԻՐԻՄԵԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԽԵ.2007258-73ԶՐՈՅՑ
ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆՎԱՆ ԿՈԿԻ ՇԻՐԻՇՄԻՆ ԱՌՋԵՒԽԵ.2007174-79ԱՐՈՒԵՍՏ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԶԱՀՐԱՏԽԵ.200712-3ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԵՐԵՔ ՆԱՄԱԿ ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԷՆԽԴ.20063,448-50ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԴԱՐՊԱՍԽԴ.20062 17-20ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՍԱՐԱՖԵԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԸԽԴ.2006247-55ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ՝ ԱՆՀԵԹԵԹԻՆ ՄԷՋ ԲԱՆՏԱՐԿՈՒԱԾ ՔԵՐԹՈՂԸԽԴ.200624-16ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆՕՐՄԱՆԵԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԺԱՄԵՐԸԽԴ.2006242-46ՅՈՒՇԱԳՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԿԱՐԷՆԵԱՆ ՔԱՆԴԱԿՆԵՐ ԵՒ ԳԵՂԱՆԿԱՐՆԵՐԽԴ.2006259-61ԱՐՈՒԵՍՏ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆPALMOLIVE AROMA THERAPYԽԴ.2006224-25ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԲԵԳԼԱՐ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆԷՆ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՆԽԴ.2006236-39ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՆՈՐԱՅԱՅՏ ԼՐԱՑՈՒՄ ՄԸ ՐԱՖՖԻԻ «ԽԵՆԹ»ԻՆ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԵԱՆԽԴ.2006240-41ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄԱՐԴԸ ԾՈՎՈՒՆ ՀԵՏ - ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ «ԵՆԹԱԵՍԷՆ ՓՇՐՈՒԱԾ»ԸԽԴ.2006256-58ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԽՇՇՈՑԽԴ.2006221-23ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՍԱՓՈՆԽԴ.200618-10ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՒ ԲԱՆՆ ԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾԽԴ.2006120-21ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՍԻՐԵԼԻ «ԲԱԳԻՆ»ԽԴ.2006181-83ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆ«ԱՆԱՊԱՏԻՆ ՄԷՋ ԾԱՂԿԱԾ ՓՇԱԾԱՂԻԿ ՉԷԻՆ ՏԵՍՆԵՐ» (ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ)ԽԴ.200612-7ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅ. Ճ. ՍԻՐՈՒՆԻԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՆԽԴ.2006144-47ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆԲԱԳԻՆԻՆ ԱՌՋԵՒ՝ ԿՐԿԻՆԽԴ.2006157-62ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (ՄԱՆՐԱՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ)ԽԳ.2005413-19ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԳՐԱԳԻՏՈՒՀԻՆԵՐ՝ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»Ի ԷՋԵՐՈՒՆԽԳ.2005453-60ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՎԵՀԱՆՈՒՇ ԹԵՔԵԱՆ՝ ԳՈՅԱՏԵՒՄԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸԽԳ.200544-12ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆՃԱՄԲԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻ, ՃԱՄԲԱՆ ՍՐԲՈՒԹԵԱՆ (ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ ՀԵՏ)ԽԳ.2005468-77ԱՐՈՒԵՍՏ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՆ ՅՂՈՒԱԾ ԶՈՅԳ ՄԸ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԻՐԱՆԷՆԽԳ.2005449-52ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՍԱՂՄՈՍ ԲԻՒՐԵՂԵԱՅ ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐՈՎԽԳ.200543ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԼԵՐԱՆ ՀԵՏ/ ԹԻԹԵՌՆԻԿԸ... ՏԻԵԶԵՐԱԳՆԱՑ…/ ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐԽԳ.2005444-45ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԶՈՆԹԱԿԸ ԻՆԾԻ ՀԻՒՐ/ ԿԱՐՄԻՐԽԳ.200532-9ԱՐՁԱԿ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԱՆՈՐ/ ՔԱՂԱՔԽԳ.2005310-13ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ԵՒ ՍԻՄՈՆ ՎՐԱՑԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐԻՆԽԳ.2005338-41ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԱՌԱՍՊԵԼԸԽԳ.2005355-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆԽՈՆԱՐՀՆԵՐՈՒՆ ՎԵՐՋԻՆԸ/ԻՄ ՍԷՐԸ ԱՆՀՈ՜ՒՆ Է ԱՅՆՔԱՆԽԳ.2005230-31ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԷՆ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՎԱՀԱՆ ՄԱԼԷԶԵԱՆԻՆ / ԵՐԿՈՒ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑԷՆԽԳ.2005240-42ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՓՈՒԹԿՈՏ ՊԱՀԵՐ/ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ/ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԱՅԻՆԽԳ.200526-7ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆՀԱՅՈՒՀԻԻՆ ՍԵՌԱՅՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ, ԸՍՏ HOUELLEBECQ-ԻԽԳ.2005140-43ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԸ ԵՒ ԻՐ «ՄԱՅՐԵՆԻ» ԼԵԶՈՒՆ. ԱՌՆՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ԱՌՕՐԵԱՅԻ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՄԷՋԽԳ.20051153-163
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՍԱՐՈՅԵԱՆ ԵՒ ՉԱՐԵՆՑԽԳ.2005138-39ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ-1-/ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ -2-/ՉՆԿԱՐՈՒԱԾ/ՈՐՈՇՈՒՄԽԲ.2004216-21ԱՐՁԱԿ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՍԱՐԳԻՍ ՍԵԼԵԱՆԻՆԽԲ.2004250-51ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆՆՈՐԷՆ ԹԱՓԱՌՈՒՄԽԲ.2004210ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՄԱՆՏՐԱ ԺԴԽԲ.20041 4-6ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԸՍԷ' ԻՆԾԻ/ԲԱՑԽԲ.2004112-13ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԷՆ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՆ՝ ԵՐԿՈՒ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԽԲ.2004116-19ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԽԱ.2003442-47ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԿԱՍՓԵԶԻԽԱ.200341-8ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱՆՈՐ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԽԱ.2003494-96ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԽԱ.2003481-84ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԽԱ.2003467-69ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱՆՈՐ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆԽԱՉԱՄԱՐՄԻՆ/ԱՆԼԱՑ ԾՆՈՒՆԴ/ԲՆՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ/«ՀՈՆ»/ԱՍՄՈՒՆՔ/ՕԴԵՐԸ ՍԿՍԱՆ ՊԱՂԻԼ/ԱՆՄԱՀ ՄԱՀ/ՄԵՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՅԹԵՐ/ԶԱՐԹՆՈՒՄԽԱ.2003330-35ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ«ԽԱՉԸ»ԽԱ.20033131-135ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆԵՐ...ԽԱ.20033111-113ԽՈՀԵՐ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԱՆՁՐԵՒԽԱ.2003263ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ***/ԱԼՊՈՄԻՆ ՄԷՋ՝/ԹՈՒԹԿՈՏ ՊԱՀԵՐ/ԻՐԵՆ ՀԱՄԱՐԽԱ.2003220-22ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ՈԳԵՂԻՆԱՑԱԾ ԵՐԿՈՒ ԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ «ԲԱԳԻՆ»Ը ԵՒ ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԽԲ.20031103-114ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱՒԻՂ/ ԼՈՒՍՆԻ ՄՈՒԹ ԿՈՂՄԸԽԲ.2003111-12ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԱՆՈՐ ԻՆՃԷՃԻԿԵԱՆՏԱՐԱԾՔԻ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ/ԳԱՂՏՆԻ ԳԱՆՁԵՐ/ԱԼԵԼՈՒԻԱ/ՋՐՀՈՐ/ԾՈՎԱԾՈՑ.../ՁԵՌՆՈՑ.../HARD ROCK MUSIC/ԹՌՈՒՑԻԿ/ՅԱՃԱԽԱՆՔ/ՄՈՐԹԱԿԱԹԻԼ/ԷՄՔԽԲ.2003177-84ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՄԱՄՈՒԼԻՆ ԴԵՐԸ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՀՈԼՈՎՈՅԹԻՆ ՄԷՋ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԽԱ.20024106-113ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԴԵՌ ՉԾՆԱԾ ԶԱՒԱԿԻՍ/ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ ԹԱՒՋՈՒԹԱԿԻ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ/ԱՆՈՐ 7 ԿԱՄ ՍԵՌԷՆ ԵՏՔ/ԻՆՉՈՒ/ԽԱ.200248-18ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՂՈՒՈՐՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԽԱ.2002437ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆԽԱ.2002391-110ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԿԱՐՕՏԽԱ.2002363ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆԽԱ.2002391-110ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԴՈՒՆ ԵՒ ԵՍ / ԵՍ ԵՒ ԴՈՒՆԽԱ.2002261-63ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԵԹԷ/ՎԱԽԸ…/ՀԱՅՈՑ ԱՐՔԱՆ/ՇՈՒՔՍ/NOSTALGIAԽԱ.2002223-26ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՊՈԼԻՍԸ ԵՒ ԱՂԷՏԸ. ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՁԱՅՆԸԽԱ.2002192-99ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ՎԱՀԱՆ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ, ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ/ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՆՈՐԱՅԱՅՏ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՀԱՄԱՍՏԵՂԻՆԽ.20013103-108ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՑԱՒԱԶԵՐԾՈՒՄԽ.200121-17ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ/ԵՐԿՁԱՅՆ ՆՈԹԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ/ԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ/ՀԵՌԱՒՈՐ ԱԿՆԱՐԿ/ԻՂՁ/ԱՓՍՈՍԱՆՔԻ ՄԸ ՆՄԱՆԽ.2001117-21ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԱՆՈՐ/ULTRAVIOLETԼԹ.20002,3,473-78ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՈԴԻՍԱԿԱՆԻ ԷՋԵՐԷՆԼԹ.20002,3,4118-124ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՆԻՒ ԵՈՐՔ, ՆԻՒ ԵՈՐՔ/ՅԱՒԻՏԵՆՈՒԹԻՒՆ/ՄԱՄԱԼԹ.200011-8ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԼԹ.2000126ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՕՐԷՆՔ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԼԸ.1999440-42ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ՎԱՀԱՆ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆԼԸ.19994110-123ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆԱՇՆԱՆ ՀԵՏ.../ԴՈՒՆ-ՁՄԵՌ/«ԱՌԱՒՕՏՆԵՐԸ ԵՐԲ ՊԻՏ' ԳԱՆ»ԼԸ.1999335-39ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՕՐԷՆՔ (ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ՝ ՎԵՑ ՏԵՍԱՐԱՆ (ՇԱՐ. 1)ԼԸ.1999338-39ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԸՆԴԱՌԱՋՈՒՄԼԸ.19991 1-10ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՍ ԿԸ ՊԱՀԵՄ ԿՐԱԿԸ…/ԱՄԵՆԱՍԻՐԱԾ ԲԱՆԵՐԴ ԵՆ ՈՐ…/ՋՐԱՄՈՅՆ/ԻՐԻԿՆԱՄՈՒՏԸ/ՋՐԱՇՈՒՇԱՆ/ՍԱՌՈՅՑԻ ՓՈԹՈՐԻԿԼԸ.1999111-17ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՍՈՆԻԱ ՍԱՆԱՆ ՔԻԼԷՃԵԱՆՊԷՅՐՈՒԹ՝ ՄԵՂՔԻ ՔԱՂԱՔ/''ILLUSION''/ԱՒԱԶԱԾԻՐ/ՆՈՒԱԳ/ԼԸ.1999160-70ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ ՔՍԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆԻՆԼէ.1998316-19ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԴՈՒՆ/ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ/ԿԱԿԱՉԻ ՄԸ ՕՐԱԳՐԷՆԼէ.19983111-112ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԱՆՅԱՅՏ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆԼէ.19982105-106ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆԻ ԱՆՅԱՅՏ ՏԱՐԻՆԵՐԸԼէ.1998199-100ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆԼէ.1998162-63ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՇՆԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸԼԶ.1997424-25ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՆՅՈՒՇ/ՈԴԻՍԵՒՍԻՆ ՀԵՏ/ՈՂՈՂՈՒՄԼԶ.199731-3ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ ԵՒ ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՆՈՒՐԻԿԵԱՆԼԶ.19973119-124ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՇԽԱՐՀ ՄԸ ԵՒ ՔԱՆԻ ՄԸ ՏԻԵԶԵՐՔԼԶ.199734-24ԱՐՁԱԿ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՎԷՊԻՆ ՅՂԱՑՔԸ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԼԶ.1997258-68ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՆՈՐ ԱՐՄԱՏ (ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ 32 ՏԵՍԱՐԱՆՈՎ) (ՇԱՐ. 5 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԼԶ.1997232-46ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄՈՐԵՆԻՆԵՐԼԶ.1997211-12ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԻ ԼՈՒՐ...ԼԶ.1997247ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՎԷՊԻՆ ՅՂԱՑՔԸ (ՇԱՐ. 1)ԼԶ.19971111-129ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՆՈՐ ԱՐՄԱՏ (ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ 32 ՏԵՍԱՐԱՆՈՎ) (ՇԱՐ. 4)ԼԶ.1997124-43ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌԼԶ.1997121-23ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՆՈՐ ԱՐՄԱՏ (ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ 32 ՏԵՍԱՐԱՆՈՎ) (ՇԱՐ. 3)ԼԵ.1996419-35ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆՈ՞Վ Է ՀԵՆՐԻ ՄԻԼԼԸՐԻ ՀԱՅ ԳՈՒՇԱԿԸԼԵ.19964107-109ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՀԱՅՈՒԹԻՒՆԼԵ.1996436-43ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲԱՑԱԳԱՆՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐ/ՑԱՅԳԱԹՌՉՈՒՆԸ/ՄՈՄԵՐԼԵ.1996466-69ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՆՈՐ ԱՐՄԱՏ (ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ 32 ՏԵՍԱՐԱՆՈՎ) (ՇԱՐ. 2)ԼԵ.199633-23ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՍԿԻԶԲ ԵՒ ՎԱԽՃԱՆԼԵ.199631-2ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԲԱՌԷ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԼԵ.1996235-41ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՆՈՐ ԱՐՄԱՏ (ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ 32 ՏԵՍԱՐԱՆՈՎ) (ՇԱՐ. 1)ԼԵ.199623-34ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆԻՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ԱՆՅԱՅՏ ԲԱՐԵԿԱՄԸԼԵ.19962101-106ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՀՊԱՆՑԻԿ ՊԱՀԵՐ/ԻՆՔՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԼԵ.1996281ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲԱՌԵՐ՝ ԱՆՐՋԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՀԱՄԱՐԼԵ.1996147-48ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸԼԴ.19957,8,98ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՍՓԻՒՌՔԼԴ.19954,5,61-18ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ/ ՄՕՐՍ ԱՉՔԵՐԸԼԳ.199410,11,1270-71ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՍԹՐՈԲԷԼԳ.19947,8,91-12ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ՝ ԱՆՀՈՂ ԵՒ ՀՈՂԱՀԶՕՐԼԳ.19941,2,3101-106ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՃՕՃԱՆԱԿԸ/ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԸ/ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐՈՒ ՅԱՆԿԱՐԾԱՅԱՅՏ ԵՐԱՄԸ/ ՆԵՐՔԻՆ ՎԱՅՐԵՐ1-2/ ԱՄԱՅՔՆԵՐ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/ ԴԻՄԱՍՏՈՒԵՐԻ ՄԸ ԱՌՋԵՒԼԳ.19941,2,39-14ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ«ՎԵՐՋԸ ՅԱՋՈՐԴՈՎ» (ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ԺԻՐԱՅՐ ԱԹԹԱՐԵԱՆ)ԼԲ.19937,899-105ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՄՆԱՑԵԱԼԸԼԲ.19935,676-77ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԽԱՌՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԼԲ.19935,648-51ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԿՌԻՒԸ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԼԲ.19933,423-49ԱՐՁԱԿ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՍՔ ԵՐԿԻՒՂԻԼԲ.19933,41-22ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԻՆՔՆԱՑԱՆՑՈՒՄ/ ՀԱՅՐ ՄԵՐԼԲ.19931,243-45ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԿՌԻՒԸ (ՇԱՐ. 1)ԼԲ.19931,211-42ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԼԲ.19931,265-68ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆՄԵԹՐ ՆԱԶԱՐ Պ. ՆԱԶԱՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆԼԱ.19929,1093-94ՄԱՀԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ (ԹՌՈՒՑԻԿ ԱԿՆԱՐԿ)ԼԱ.19929,1051-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ (ՇԱՐ. 3 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԼԱ.19927,888-110ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՌԱՁԳԱԿԱՆԼԱ.19927,844-47ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ (ՇԱՐ. 2)ԼԱ.19925,693-106ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԼԱ.19925,61-46ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ (ՇԱՐ. 1)ԼԱ.19923,474-87ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐՈՒՆ/ԵՍ ԱՐԴԵՕՔ Ո՞ՒՐ ԿԸ ՄՆԱՅԻ/ԽՈՀԱԿԱՅԾԼԱ.19923,422-24ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆԱՅՆ ՀԵՌՈՒ ԵՐԿՐԻՆ, ՈՐ ԿԸ ԿՈՉՈՒԻ ՀԱՅՐ/ ԵՐԳ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ/ ՓԱՐԱՏՈՔՍԱԼԼ.19917,853-58ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂԱՔ/ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԸԼ.19917,841-43ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԿՐԱԿԻ ԵՒ ՁԻՒՆԻ ՄԻՋԵՒԼ.19917,81-7ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՈՐԴԻՔ ՈՐՈՏՄԱՆԼ.19913,41-10ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԵՌԱՆԿԻՒՆ՝ ՄԷԿ ԱՆԿԻՒՆՈՎԼ.19913,411-22ԱՐՁԱԿ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՀԵՌԱԳԻՐՆԵՐ՝ ԽԵՆԹ ՓԱՓԱՔՆԵՐՈՒԼ.19911,231-33ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԱՐՑԱԽԻ ԶՈՀԵՐՈՒՆԻԹ.19909,10,11,1288ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՆԱՆՈՒՆ ԿՂԶԻՆ/ԿԱՐԻՔ /ԱՂՔԱՏԻ ԱՄԱՌ /ԵԼԻՑԻԹ.19907,817-20ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԾԱՌ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆԻԹ.19907,862ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆՊԱՏԱՐԱԳ/ ԵՏԴԱՐՁ/ ԱՍՏՂԻԿ ԱՌ ՎԱՀԱԳՆ/ ՆՈՒԻՐՈՒՄԻԹ.19905,650-52ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՐՁԱՆՆԵՐԸԻԸ.19897,8,9,10,11,1293ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԻԸ.19895,61-4ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԾԱԳՈՒՄՈՎ ՀԱՅ ԳՐՈՂՆԵՐ - ԱՆՏՐԷ ԱՏԻԻԷ.198811,1249-51ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՅՍ ԴԷՄՔԵՐԸ...ԻԷ.1988916ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՀԻՆ ՍԻՐՈՅ ՄԸԻԷ.1988822-23ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄԵՐԻԷ.1988726-29ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՋՆՋՈՒԱԾ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻԷ.1988218ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԽՈՐՀՈՒՐԴԻԷ.1988232ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՏՕՆԱԿԱՆ ԽԶՈՒՄԻԶ.198711,12108-111ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ / ԱՌԸՆՉՈՒԹԻՒՆԻԶ.198711,1293-96ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՄԵՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԷՆ՝ ԿԱՐՕ ՍԱՍՈՒՆԻԻԶ.198711,1297-101ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՇ. ՆԱՐԴՈՒՆԻ՝ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԻՆԻԶ.198711,12102-107ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՂՈՒԷՍԻՆ ՄՈՒՇՏԱԿԸԻԶ.1987919ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՆԱՄԱԿ՝ Ն. ՍԱՐԱՖԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆԻԶ.1987843-49ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՏԱՍՆՀԻՆԳ ՆԱՄԱԿ ՍԻՄԷՈՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԻԶ.1987864-77ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԶԱՏԻԿ ԷՐ, ԳԱՐՈՒՆԻԶ.1987835-40ԱՐՁԱԿ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԱՐՈՒԵՍՏԻՆ/ ՄԵՆՔ ԿԸ ՔԱԼԵՆՔԻԶ.1987841-42ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆՎԵՐԱՑՈՒՄԻ ՆԱՒԸԻԶ.1987850-51ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՀՕՐՍ ԱԹՈՌԸԻԶ.198781-3ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՏԱՍՆՀԻՆԳ ՆԱՄԱԿ ՍԻՄԷՈՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆ (ՇԱՐ. 1)ԻԶ.1987741-58ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻ «ՆՇԱՆԱԳԻՐ»ԸԻԶ.1987765-70ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՀԱՅՐՍԻԶ.1987718ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ «ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՇՈՒՐՋՊԱՐ»ԸԻԶ.1987553-64ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԿԱՆԱՉ ՄԵՂԵԴԻ/ ԾԱՌ ՄԸ՝ ԵՂԱՆԱԿ/ ՁԱՅՆԱԿՑՈՂ ԼՌՈՒԹԻՒՆ/ ՎԱՅՐԵՐ/ ՕՐԵՐ/ ՄԻՋՕՐԷԻ ՍՏՈՒԵՐՆԵՐԻԶ.198741-6ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՏՈՂԵՐ՝ ՉԱՐԵՆՑԻՆ/ԷՋՔԻԶ.1987320-21ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԻԼԱՆ ՔԻՒՆԵՏԵՐԱՅԻ ՍԵՒ ՀԵԳՆԱՆՔԸ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԻԶ.1987245-55ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԻԼԱՆ ՔԻՒՆԵՏԵՐԱՅԻ ՍԵՒ ՀԵԳՆԱՆՔԸ (ՇԱՐ. 1)ԻԶ.1987155-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԵԾԱՐԵՆՑԵԱՆ ԿԱԽԱՐԴԱՆՔԸԻԵ.198611,1257-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՇՕՇԱՓԻՒՆ ԵՐԿՈՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐՈՒ - ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ ԵՒ ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆԻԵ.198611,1269-82ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԲՈՒՐՄՈՒՆՔԻ ԳԻՇԵՐ...ԻԵ.198611,1245ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԵՂՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ («ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)ԻԵ.19861073-74ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՆՇԱՆԱԳԻՐ XXIԻԵ.198691-13ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԼԵՌՆԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ/ ՓԻՒՆԻԿԵԱՆ ԽԼԵԱԿՆԵՐ/ ԱՆԿԱՅՈՒՆ ՎԱՅՐԵՐ/ԻԵ.198681-6ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԻԵ.1986815-30ԱՐՁԱԿ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ (ՇԱՐ. 1)ԻԵ.1986743845ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՔԵՐԹՈՂԱԿԱՆ ԱՃՈՂ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԻԵ.1986665-74ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՆՀՈՂ ԵՒ ՀՈՂԱՀԶՕՐ (ԺԱԳ. Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ)ԻԵ.1986647-53ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՍՓԻՒՌՔԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆԻԵ.1986653-57ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՔԱՄԻՆ Կ'ԱՆՑՆԻԻԵ.1986646ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՔԵՐԹՈՂԱԿԱՆ ԱՃՈՂ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ (ՇԱՐ. 1)ԻԵ.1986572-80ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՍԻՐՈՅ ԳԻՐՔԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՔԱՈՍԸԻԵ.1986470-73ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՂԱՍԻ ԱՅՎԱԶԵԱՆ ԵՒ ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ԹԻՖԼԻՍԸԻԵ.1986251-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՎԻՔԹՈՐ ՀԻՒԿՕ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԻԵ.1986161-64ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՆԼԵԶՈՒ ԵՐԳԸ ՍԻՐՈՅ...ԻԴ.19851218ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԵՌԱԿԱՅ ԶՐՈՅՑ ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՀԵՏԻԴ.1985112-18ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸԻԴ.19851149-55ԱՐՈՒԵՍՏ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՊԱՀԱՐԶԱՆԻԴ.19851133-42ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱԴԱՄՈՐԴՈՒ ԿՈՒՐԾՔԻՆ ՆԵՐՔԵՒԻԴ.1985831ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 1960-84 ՇՐՋԱՆԻ ԷԱՏԱՐՐԵՐ ԵՒ ՀԱՐՑԵՐԻԴ.1985741-50ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԷՐԻԴ.19856 12-14ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՎԱՐՈՒԺԱՆ՝ ՄԵՐ ԴԱՍԱԿԱՆԸԻԴ.19854,5125-139ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻԲՐԵՒ ՈՐԴԻ ԵՒ ՆԱԽԱՀԱՅՐԻԴ.19854,5101-104ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԵՐԳԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳԸԻԴ.19854,586ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՊԱԼԵՈԶԵԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԸԻԴ.1985317-21ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՆԴԱՍՏԱՆԻԴ.19852 1-3ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱԶԱՏ ԳՕՏԻԻԴ.1985214-15ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԷՐՆԵՍԹ ՀԵՄԻՆԿՈՒԷՅԻԴ.1985110-12ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԻՇԻՏԱԻԴ.1985129ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄՈԽԻՐԷ ԾԱՌ (Գ. ՄԱՍ ԵՒ ՎԵՐՋ)ԻԳ.19841116-24ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՍ ՄԻ ԾԱՌ ԵՄ ԾԻՐԱՆԻ (ԱԼՎԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ)ԻԳ.19841047-55ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԽԱՉԱՁԵՒՈՂ ՁԱՅՆԵՐԻԳ.1984915-17ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԵՐԵՔ ՔԵՐԹՈՒԱԾ/ԽՈՀ ՕՐԱՑՈՅՑԻՆ ԴԻՄԱՑԻԳ.1984924-25ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ - ԱՆԾԱՆՕԹ ԵՐԿՐԱՄԱՍԻ ՈՒՂԵՒՈՐԸԻԳ.1984851-61ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԿԱՅԱՐԱՆԻՆ ԴԻՄԱՑ/ՏՂԱՆ/ՏԵՍԻԼՔԻԳ.1984843-50ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԱՍՔ ԵՐԿԻՒՂԻ (1)ԻԳ.1984614-23ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՇԱՀՆՈՒՐԵԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻԳ.1984546-54ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԳՈՒՑԷ ՕՐ ՄԸ...ԻԳ.1984530ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԱՍՈՒՆՔ ԲԱՆԻԻԳ.1984420-21ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՅ. ՕՇԱԿԱՆ՝ ՔՆՆԱԴԱՏ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԻԳ.1984351-58ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ1983Ի ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ ՈՒԻԼԵԸՄ ԿՈԼՏԻՆԿԻԳ.198435-9ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՅ. ՕՇԱԿԱՆ՝ ՔՆՆԱԴԱՏ (ՇԱՐ. 1)ԻԳ.19841,2109-122ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՎԷՊԸ ԵՒ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԻԳ.19841,293-105ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ«ԾԱԿ-ՊՏՈՒԿԸ» ԿԱՄ ԱՆՀԱՏԻՆ ԾԱՌԱՑՈՒՄԸ ՇՐՋԱՊԱՏԻՆ ԴԷՄԻԳ.19841,281-89ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ ՏԵՂԸ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋԻԳ.19841,2147-157ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՆՈՅՆ ՃԱՄԲՈՒՆ ՄԷՋ...ԻԳ.19841,2123ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՒԻՃԻ ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕՎԵՑ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ ԿԸ ՓՆՏՌԵՆ (ՇԱՐ. 4 ԵՒ ՎԵՐՋ) (ԹԱՏՐՈՆ - ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ ԲԱԲԳԷՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ)ԻԲ.198312 12-23ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՍԻԼԻՀՏԱՐԻ ՊԱՐՏԷԶՆԵՐԸԻԲ.19831247-55ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏԵՐԵՒՆԵՐ, ՈՐ ԵՐԳ ՉՈՒՆԻՆ...ԻԲ.19831224ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՒԻՃԻ ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕՎԵՑ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ ԿԸ ՓՆՏՌԵՆ (ՇԱՐ. 3) (ԹԱՏՐՈՆ - ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ ԲԱԲԳԷՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ)ԻԲ.198311 2-24ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՔՈԼԱԺԻԲ.19831125-26ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԿԱԹԻԼ ԾՈՎ (ԳՐԻՇ ԴԱՒԹԵԱՆ)ԻԲ.19831177-78ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄՈԽԻՐԷ ԾԱՌԻԲ.1983111-6ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՒԻՃԻ ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕՎԵՑ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ ԿԸ ՓՆՏՌԵՆ (ՇԱՐ. 2) (ԹԱՏՐՈՆ - ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ ԲԱԲԳԷՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ)ԻԲ.198310 2-11ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐՁԱԿ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆԻԲ.1983949-54ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԼՈՒԻՃԻ ՓԻՐԱՆՏԵԼԼՕՎԵՑ ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀԵՂԻՆԱԿ ՄԸ ԿԸ ՓՆՏՌԵՆ (ՇԱՐ. 1) (ԹԱՏՐՈՆ - ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ ԲԱԲԳԷՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ)ԻԲ.19838 10-21ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՂԵՐՍԱԳԻՐԻԲ.1983850ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ/ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏԻ ԾԱՅՐԱՄԱՍԻ ԱՒԱԶԱՆԸԻԲ.1983712-13ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՄԱՏՈՒՌԸ... / ԳԻՇԵՐ...ԻԲ.1983742ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ«2 ԹԱՏԵՐԱԽԱՂ» (ՄԿՐՏԻՉ ՀԱՃԵԱՆ)ԻԲ.1983675-76ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԵԾ ԹԱՏՐՈՆԸ...ԻԲ.1983440ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՔԱՆԹԱՐԻԻԲ.198331-6ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏԱՐԱԿՈՅՍ...ԻԲ.1983342ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԳԱԼՈՒՍՏ ՊԱՊԵԱՆԻ ՀԵՏԻԲ.1983267-71ԶՐՈՅՑ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՎԱՐԱԳՈՅՐԸ / ՑՆՈՐՔԻԲ.1983229ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԱՆԿԵՂԾ ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆԸԻԲ.19831131-145ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՇՈՒՇԱՆԵԱՆԻ ՀԵՐՈՍԸ՝ ԵՐԵՔ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ԸՆԴՄԷՋԷՆ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԻԲ.1983162-76ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԱՄԱՍՏԵՂ ԵՒ ԹՈԹՈՎԵՆՑ -ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՀԵՌԱՑՈՂ ԳԻԾԵՐ-ԻԱ.19821143-53ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԼԵՌԸ ԵՒ ՏՈՒՆԸ (ԱՐՄԷՆ ԴԱՐԵԱՆ)ԻԱ.19826,7,8,978-79ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՈՒԼԻԵԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ, ԵՒԱՅԼՆԻԱ.19826,7,8,949-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԼՃԱԿԻԱ.1982571-74ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁԻԱ.1982540ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ՕՆՆԻԿ ՍԻՒՐՄԷԼԵԱՆԻ ՀԵՏԻԱ.198241-6ԶՐՈՅՑ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԻՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ/ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ԹԻՒ 508 ՍԵՆԵԱԿԸ/ՄԱՀ ԱՆՏԱՌԻՆ ՄԷՋԻԱ.1982310-13ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՅ. ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ «ՄԻՋՆԱՐԱՐ»ԸԻԱ.1982242-46ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԿԵՌԱՍԵՆԻՆ...ԻԱ.1982240ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ«ՕԽՐԱՆԱ»ՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ - ԺԱՆԴԱՐՄԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՇԱՐ. 5 ԵՒ ՎԵՐՋ)Ի.19811241-52ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՊԱՍՏԱՆԻ.198112 14-19ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻԵՐԲ ԳՆԱՑՔՆԵՐԸ Կ'ՈՒՇԱՆԱՆԻ.198112 1-13ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԶՕՐԱՅՐ ԽԱԼԱՓԵԱՆԻ «ՄԵՌՆՈՂ - ՅԱՌՆՈՂ»Ը (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)Ի.19811253-60ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ«ՕԽՐԱՆԱ»ՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ - ԺԱՆԴԱՐՄԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՇԱՐ. 4)Ի.19811154-62ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԶՕՐԱՅՐ ԽԱԼԱՓԵԱՆԻ «ՄԵՌՆՈՂ - ՅԱՌՆՈՂ»Ը (ՇԱՐ. 1)Ի.19811147-53ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ«ՕԽՐԱՆԱ»ՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ - ԺԱՆԴԱՐՄԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՇԱՐ. 3)Ի.19811065-73ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ«ՕԽՐԱՆԱ»ՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ - ԺԱՆԴԱՐՄԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՇԱՐ. 2)Ի.1981961-70ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԱՅՐՈՒՂԻԻ.1981918-23ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՕՐՕՐ ԻՇԻՏԱՅԻՆ...Ի.1981929ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ«ՕԽՐԱՆԱ»ՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ - ԺԱՆԴԱՐՄԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԵՐԻ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՇԱՐ. 1)Ի.1981842-52ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 1890-1903 (ՇԱՐ. 3 ԵՒ ՎԵՐՋ)Ի.1981754-62ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԸԻ.1981743-45ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 1890-1903 (ՇԱՐ. 1)Ի.1981539-50ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 1890-1903 (ՇԱՐ. 2)Ի.1981554-62ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԽԱՄԱՃԻԿԸ ԱՆՁՐԵՒԻՆ ՏԱԿ/ԾԻԱԾԱՆԻ ՏՈՒՆԿԵՐԸԻ.1981519ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՓԱԽՍՏԱԿԱՆԸԻ.198141-20ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՍՈԴՈՄ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԷՋ/ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐԻ.1981438ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄՈՒՏՔ՝ ՈՐԲՈՒՆԻԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՆԵՐՍ (ՇԱՐ. 3 ԵՒ ՎԵՐՋ)Ի.1981351-63ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԹԻՒՐՆ ՈՒ ԹԵՐԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ (ՇԱՐ. 6 ԵՒ ՎԵՐՋ)Ի.1981370-74ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄՈԽԻՐԷ ԾԱՌԻ.1981310-23ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՍԽԱԼ ԴՈՒՌԸԻ.198125-18ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄՈՒՏՔ՝ ՈՐԲՈՒՆԻԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՆԵՐՍ (ՇԱՐ. 2)Ի.1981256-63ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԻԱՅՆԱԿ ԾԱՌԸԻ.1981189-92ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԵԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԸԻ.1981171-75ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԵՂԵՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ (ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)Ի.1981188ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՎԱՐՁՈՒ ՍԵՆԵԱԿԺԹ.198012 6-16ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄՈՒՏՔ՝ ՈՐԲՈՒՆԻԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՆԵՐՍ (ՇԱՐ. 1)ԺԹ.19801239-41ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԹԻՒՐՆ ՈՒ ԹԵՐԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ (ՇԱՐ. 5)ԺԹ.19801261-62ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՕՐ ՄԸՆ ԷՐ, ՀԵՌՈ՜Ւ…/ՏԱՐԱԾՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԷՆ ԴՈՒՐՍ...ԺԹ.19801226ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ«ԶԻՆԱԴՈՒԼ 27» (ԱՐԱ ԱԲԵԼԵԱՆ)ԺԹ.19801065-66ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԹԻՒՐՆ ՈՒ ԹԵՐԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ (ՇԱՐ. 4)ԺԹ.19801067-68ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՆԵԶՐԱԿԱՆ ՕՐՕՐՈՎ...ԺԹ.19801037ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ՆՈՐԱՎԷՊԸԺԹ.1980937-56ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԾՈՎԱՓԻՆ/ՔԱՐԱԹՈՒՄԲԵՐԺԹ.1980928-29ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԹԻՒՐՆ ՈՒ ԹԵՐԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ (ՇԱՐ. 3)ԺԹ.1980977-79ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԶԱՀՐԱՏԺԹ.1980869-72ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԹԻՒՐՆ ՈՒ ԹԵՐԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ (ՇԱՐ. 2)ԺԹ.1980876-78ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ (ՇԱՐ. 4 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԺԹ.1980860-67ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԾՆՆԴՈՑԺԹ.1980725ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԹԻՒՐՆ ՈՒ ԹԵՐԻՆ՝ ԱՅՍՕՐ (ՇԱՐ. 1)ԺԹ.1980778-80ԼԵԶՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ (ՇԱՐ. 4)ԺԹ.1980746-58ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԸ ՈՐՈ՞Ւ ՀԱՄԱՐ ԵՒ ԻՆՉՈՒԺԹ.1980670-73ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ (ՇԱՐ. 3)ԺԹ.1980655-59ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԿ. ԶԱՐԵԱՆ՝ ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ՃԱՄԲՈՐԴԸԺԹ.1980533-45ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ (ՇԱՐ. 2)ԺԹ.1980557-64ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՓԵԹՐԱ/ՔԱՐԵՂԷՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀ...ԺԹ.1980526ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԴԱՇՏԱՆԿԱՐՆԵՐԺԹ.198047-11ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ ՄԸ՝ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԵԱՆ Ի ԽՆԴԻՐ (ՆՈԹԵՐ ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐ)ԺԹ.1980443-53ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ (ՇԱՐ. 1)ԺԹ.1980469-74ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՊԱՐՍԿԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸԺԹ.1980248-52ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՔԱՆԻ ՄԸ ՆՈԹ «ՍԵՒ ՑԵԼԵՐԻ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆ»Ի ՄԱՍԻՆԺԹ.1980241-47ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱԿՈՒՆՑԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔԸԺԹ.1980124-29ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՎԵՐՋԻՆ ՏԵՍԱՐԱՆԸ... (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԺԹ.1980198-100ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐԺԸ.19791217-27ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԵՐՄԱՆ ՀԷՍ-«ՍԹԵՓԸՆՎՈՒԼՖ - ԱՅՍԻՆՔՆ՝ «ՏԱՓԱՍՏԱՆՆԵՐՈՒ ԳԱՅԼԸ» (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԺԸ.19791229-43ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՑԱՆԿԱՊԱՏԺԸ.1979121-3ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԵՐՄԱՆ ՀԷՍ-«ՏԷՄԻԱՆ»ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ «ԱՊԱԿԵԱՅ ԳՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ ԽԱՂԸ» (ՇԱՐ. 1)ԺԸ.19791139-48ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆՄԵՆՔԺԸ.19791012-15ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԽԱՄԱՃԻԿԸ/ՄԱՀԸ ՀԱՐԻՒՐ ՁԵՒԵՐՈՎ ԿԸ ԾԱՂԿԻ ԱՐԴԷՆ/ԵՐԳ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ/ԵՌԱՆԿԻՒՆԺԸ.19791010-11ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՍՕԼ ՊԵԼԼՕԺԸ.1979936-38ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՁԻՒՆԷ ԱՂՋԻԿՆԵՐ/ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆ/ ԾԱՌԸ /ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ... /ԵՐԿՈՒ ԳՐՊԱՆԺԸ.1979934-35ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՊԱՍՏԱՌՆԵՐ / ՈՒՂԻԺԸ.1979836-37ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՄՈՒԹ ՔԱՄԻՆԵՐ.../ՆՄԱՆՈՂ ՕՐԵՐ/ԵՍ ԿԸ ՄՏԱԾԵՄԺԸ.197986-8ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՐԴԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ՔԱՌՈՒՂԻԻՆ ԴԻՄԱՑԺԸ.1979774-77ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՆԴՐԱԴԱՐՁ.../ԵՐԲ ԵՍ ՉԸԼԼԱՄ ԱՅԼԵՒՍԺԸ.1979744ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԷՆԺԸ.1979522-35ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՇՐՋԱԴԱՐՁԺԸ.197948-10ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԻՐԻԿՈՒՆՆԵՐ/ԻՆՔՆԵՐԳՈՒԹԻՒՆ/ԵԹԷ ԴՐԱՄ ԾՆԷԻ…/ԱՅՆ ԱՌԱՒՕՏ/ՊԱՏԿԵՐ/ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ/ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԲԱՆՏԻՍ ՀԵՏԺԸ.1979423-26ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ԱՆԿԻՒՆԱԴԱՐՁ (ԳԷՈՐԳ ԱՐՇԱԿԵԱՆ)ԺԸ.1979369-72ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆՍԻԱՄԱՆԹՕԺԸ.19791,256ՆՇՄԱՐ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՈԳԵԿՈՉՈՂ ՁԱՅՆԸԺԸ.19791,270-73ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՎԱՅՐԵՐ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԺԷ.197811 11-12ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՍԻԼՎԻԱ ՓԼԷԹԻ ՀԱՄԱՐԺԷ.19781151-57ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՆՇԱՆԱԳԻՐ XIVԺԷ.19781113-25ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԳՐԻԳՈՐ ՆՈՐԻԿԵԱՆԻ ՀԵՏԺԷ.19781038-41ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺԷ.197898-10ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ... / ՈՐՈՆՈՒՄ...ԺԷ.1978938ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԵԱՆ - «ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄՆԵՐ» 1977ԺԷ.1978862-66ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ՝ ԱՐԹՕ ՏԷՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻ ՀԵՏԺԷ.1978829-35ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՐՏԵՄ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ - ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԵՐԿԻՐ (1977)ԺԷ.1978767-68ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԽԱՉԱԿԻՐԺԷ.1978716-23ԱՐՁԱԿ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԿԻԼԻԿԵԱՆ ՄԵՐՆ ԷԺԷ.1978619-24ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԹՌՉՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՍՏԱՌԻՆ ՎՐԱՅ /ՀՈՎԷ ՄԱՐԴԸ / ՄԱՐԴԻԿ / ՋԵՐՄՈՒԹԻՒՆ 40o / ՀՈՍԱՆՔԻՆ ՄԷՋԺԷ.1978644116ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԳՈՅՈՒԹԵՆԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԻՒՆԸ (ՇԱՐ. 2 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԺԷ.1978659-68ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՄԵՌԵԱԼ ԾՈՎ/ՊԻՂԱՏՈՍ/ԱՆԳԱՐԱ/ԱՆԻ/ԼՃԱԿ ԻՄԺԷ.1978617-18ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՄԱՀԸ ԿԸ ԲՆԱԿԻ ՍԻՐՈՅ ՄԷՋԺԷ.1978526-32ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԳՈՅՈՒԹԵՆԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԻՒՆԸ (ՇԱՐ. 1)ԺԷ.1978557-65ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՐԳԵՐԻ ՊՍԱԿ (ԴԱՒԻԹ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ - 1974)ԺԷ.1978465-67ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺԷ.1978419-22ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆԿՈՉՈՒՄԺԷ.1978371-75ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՁԻԵՐ / ԱՀԱԶԱՆԳԺԷ.1978310ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ (Ս. ՊԷՔԷԹԻ «ՍՊԱՍԵԼՈՎ ԿՈՏՈՅԻՆ» ԱՌԻԹՈՎ)ԺԷ.1978347-52ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՍԿՍՈՂ ԵՒ ՎԵՐՍԿՍՈՂ («ՄԱՐՄԻՆ ԵՒ ԱՐԻՒՆ» - Կ. ԱՐՄԵՆԵԱՆ)ԺԷ.1978369-71ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԳԱՐՆԱՆ ՀԵՏ / ԿԷՍ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՊՏՈՅՏ / ԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁ ՊՏՈՅՏ / ՏՈՂԱՆՑՔԺԷ.1978321-22ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ (1975 -Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ)ԺԷ.1978274-76ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԺԷ.197827-12ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԼՈՒՍԱՆՑՔԺԷ.1978131-33ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՐԳԵՐ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆԺԷ.1978175-77ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՉԱՐԵՆՑԺԵ.-ԺԶ.19771259-64ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՁԻՒՆԷ ԵՐԿԻՐ, ՁԻՒՆԷ ԵՐԱԶԺԵ.-ԺԶ.197712109ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՆԱԽՈՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒՆ ԱՒԱՆԴԸԺԵ.-ԺԶ.19771096ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԿԱՐՕ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ «ՄԻԱՅՆ ԼՈՒՍՆՈՎ ԿԱՅ ՀԱՅՈՑ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ» (ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԿՌԱՆԵԱՆ)ԺԵ.-ԺԶ.1977963-64ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՇՐՋԱՆՆԵՐ / ՋՐԱՊՏՈՅՏԺԵ.-ԺԶ.1977924ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՓԱՐՈՍԺԵ.-ԺԶ.197771-14ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՄԱՅԹԵՐԺԵ.-ԺԶ.1977724ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԼԵՌԺԵ.-ԺԶ.19776 8-10ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԵՍ ՈՒ ԴՈՒՆ / ԿԷՍ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԵՐԺԵ.-ԺԶ.1977634ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹԻՒՆԺԵ.-ԺԶ.1977513-17ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՇԽԱՐՀԱՀԱՅԵԱՑՔԺԵ.-ԺԶ.1977431ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՐԳԻԼԵԱԼ ԳՕՏԻԺԵ.-ԺԶ.1977337-41ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՄՏԱՊԱՏԿԵՐԺԵ.-ԺԶ.1977232ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՎԱՅՐԵՐ (ՀԱՏՈՒԱԾ)ԺԵ.-ԺԶ.19761 12-18ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՊՐԻՍՄԱԿԺԵ.-ԺԶ.1976126ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԼՈ՜ՒՌ ՊԱՀԵՐ / ԵԹԷ... /ԼԵՌՆԵ՜Ր ՄՇՈՒՇԷ/ ԾՈԾՐԱԿԴ Ի ՎԵՐԺԴ.197511,1230-32ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԹԵՒԱԲԵԿ ԹՐՈՒՊԱՏՈՒՐԸԺԴ.1975480-82ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՊԱՆԴՈՒԽՏՆԵՐՈՒ ՏԱԳՆԱՊԱՀԱՐ ՊԱՏՄԻՉԸԺԴ.1975450-52ԱՐՁԱԿ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆՎԷՆՍԷՆԻ ԱՆՏԱՌԸԺԴ.1975278ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՄԱՐԴԱՁԻՆԺԴ.1975117ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՇՐՋԱԴԱՐՁ/ԲԵՒԵՌԱՅԻՆ ՕՐ/ԼՈՒՍՆԻ ԼՈՅՍ/ՀՐԱՀԱՒ/ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ ԵՐԵՔ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐՈՎԺԳ.19741135-38ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԼՈՒՍԱՆՑՔԺԳ.19741025ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՆԴՐԱՏԱՌԸ, ԻՆՏՐԱ ԵՒ Տ. ՉՐԱՔԵԱՆ (ՇԱՐ. 3 ԵՒ ՎԵՐՋ)ԺԳ.1974947-54ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՆԴՐԱՏԱՌԸ, ԻՆՏՐԱ ԵՒ Տ. ՉՐԱՔԵԱՆ (ՇԱՐ. 2)ԺԳ.1974850-56ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԱՆԴՐԱՏԱՌԸ, ԻՆՏՐԱ ԵՒ Տ. ՉՐԱՔԵԱՆ (ՇԱՐ. 1)ԺԳ.1974740-48ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԷԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆԺԳ.1974315-24ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ (ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ)ԺԳ.19743 1-13ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՄԵՆՀԻՐԺԲ.1973119ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԵՐԵՔ ՎԱՅՐԿԵԱՆԺԲ.197391-7ԱՐՁԱԿ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆԺԲ.1973836-37ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՀԵՌԱՑՈՒՄ /ՄՕՏԵՑՈՒՄ / ԵՐԿՆՈՒՄԺԲ.1973749-53ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՕՇԱԿԱՆԻ ՎԷՊԸ (LORIENT-LEJOUR)ԺԲ.1973776ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ***ԺԲ.19736 16-18ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՎԷՊ, ՍԵՌԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԺԲ.1973656-66ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋԺԲ.1973347-65ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՂՋԿԱՅ ՆԱԽԱՏԻՊ/ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ ԾՈՎԱՓԸԺԱ.19721236-37ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆՄՈԼՈՐՈՒՄԺԱ.1972122ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆԻ ՇԻՐԻՄԸԺԱ.19721144-45ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՁԳՈՂՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇՏԵՐԺԱ.19721044ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԿԻՆԸ՝ ՆՄԱՆ ԾԱՌԻ/ԴՈՒՆ/ԱՂՋԻԿԸ, ՈՐՈՒՆ ԱՉՔԵՐԸ...ԺԱ.1972938-39ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՊՈՒՏՏԱՆ ՈՒ ՊՈՒՏՏԱՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸԺԱ.1972463-73ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՁՄԵՌՆԱՅԻՆ ՀԵՔԻԱԹԺԱ.1972353ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԵՐԿԻՆՔԻ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏՂԱՆԺԱ.19721,2100-102ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԱՅԼ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒ ՄԷՋԺ.19711119ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԳԻՇԵՐ - ՑԵՐԵԿԺ.19719,1076-77ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԳՈՅՈՒԹԵՆԱՊԱՇՏ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԵԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆԵՐԿՑՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ - 2 եւ վերջԺ.1971756-63ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԳՈՅՈՒԹԵՆԱՊԱՇՏ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԵԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆԵՐԿՑՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ (Ա.)Ժ.1971638-44ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՅԱՃԱԽԱՆՔԺ.1971345ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԱՐՄԷՆ ԳԱՐՕԺ.19711,255-57ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԳԻՇԵՐՈՒԱՅ ԵՐԱԶԹ.1970833-35ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ«ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ»Թ.1970778-79ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՏԱՌԱՊԱՆՔԹ.1970339ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏԵՂ ՄԸ ՀԵՌՈՒՆ /ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ/ Կ'ԸՍԷ ԹԷԸ.1969532ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆՏԱՆՋԱ'ՆՔ, Ա՞ՅՍ Է ՀՆԱՐԱԾ ԲԱԼԱՍԱՆԴ ԽԱԲԿԱՆՔԻԸ.1969118ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆՄԵԾԱՐԵՆՑԻ ՀԱՄԱՐԷ.19681036-53ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ«ՆՈՍԹԱԼԺԻԱ ԻՆՏԻԱ»/ԽՈՐԱԳԻՐԸ՝ ԻՐԱՒ ՈՐԷ.19681029ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՇՈՒՔՍ/ՔՈՒ ՊԱՏԿԵՐԻԴ ՀԱՄԱՁԱՅՆԷ.19681022ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԵՐԲ ԴԱՌՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՒ ԳԱՅԷ.19685,6106-107ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆԷ.196848-9ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆԱՄԷՆ ՍԻՐՏ ԻՐ ՃԱՄԲՈՎԷ.1968341-47ԱՐՁԱԿ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԶ.196711 4-7ԱՐՁԱԿ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏԱՆՋԷ ՈՐՔԱՆ ՈՐ ԿՐՆԱՍԶ.1967952ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՀԵՌԱՑՈՂՆԵՐԶ.1967848ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԶ.19677 7-10ԱՐՁԱԿ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԶ.1967447-50ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ«ԲԱԳԻՆ»Ի ԶՐՈՅՑՆԵՐԸ - ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԸԶ.1967475-76ԶՐՈՅՑ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ / ԿԸ ՀԱՐՑՆԵՍԶ.1967342ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԼ. ԳԱՐՄԷՆԻ ԱՆԿԱՐԵԼԻ ՈՐՈՆՈՒՄԸԶ.1967142-44ԴԻՄԱՆԿԱՐ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՔԵՐԹՈՂԻՆԵ.19661243ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻԽԵՆԹԸ ԸՍԱՒ, ԽԵԼՕՔԸ ՀԱՒԱՏԱՑԵ.19661035-41ԱՐՁԱԿ
ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԹՈՒԽ ԱՐԱՄԱԶԴԸԵ.19668,980-81ԴԻՄԱՆԿԱՐ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԵ.19667 12-15ԱՐՁԱԿ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԷՊԸ ԵՒ ԵՆԹԱԿԱՅԱԿԱՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՈՐՈՆՈՒՄԸ (Զ. ՈՐԲՈՒՆԻԻ «ԵՒ ԵՂԵՒ ՄԱՐԴ» ՎԷՊԻՆ ԱՌԻԹՈՎԵ.1966629-38ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԵ.1966666-69ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԵ.19665 5-9ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆՏԵՍԻԼՔԵ.1966442ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ - 2Ե.1966354-61ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԵ.1966229-31ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ - 1Ե.1966241-45ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԶԱՐԵՀ ՈՐԲՈՒՆԻԻՄԱՍՏԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ -ԵՐԿՈՒՈՒԹԵԱՆ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾԸԴ.19651133-36ԱՐՁԱԿ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԶՕՀՐԱՊ ԵՒ ԵՐՈՒԽԱՆԴ.19654,515-17ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՍԱՐԹՐ, ՅԱՌԱՋԱՊԱ՞Հ ԹԷ ՅԵՏՍԱՊԱՀԴ.1965349-52ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԴ.1965247-51ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻ ՀՈՂԳ.1964845-48ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԲԱՆԵՐԸ ԿԸ ՄԵՌՆԻՆԳ.1964735-38ԱՐՁԱԿ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԳ.1964739-43ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ - 2Գ.1964641-46ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ - 1Գ.1964245-48ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԺԱՆ ՔՕՔԹՕ (1887-1963)Բ.19631256-58ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԲ.19631169-73ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԵՒ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԲ.1963655-66ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՓՈՂՈՑԲ.1963528-30ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՈՒ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԲ.1963147-54ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՈՒ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԱ.19621057-64ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՈՒԻԼԻԸՄ ՖՈԼՔՆԸՐԱ.1962957-63ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆՍՈՎԻԷԹԱՀԱՅ ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸԱ.1962867-71ԱՐՈՒԵՍՏ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՈՒ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ Բ.Ա.1962453-57ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՐԱՊԻՆՏՐԱՆԱԹ ԹԱԿՈՐ (1861-1941)Ա.1962359-62ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԱ.196226-11ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՈՒ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԱ.1962252-55ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆՓՈԽԱՆ ԱՂՕԹՔԻԱ.1962141-43ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ VILLEJUIF` ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆԾԷ.2018149-55
ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆՕՇԱԿԱՆԻ «ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ»Ի ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՏՈՐԸԾԹ.2020471-80